Turkiska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Dear John,
Sevgili Can,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Dear Mum / Dad,
Sevgili Anne / Baba,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Dear Uncle Jerome,
Sevgili Ali Amca,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Hello John,
Merhaba Can,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Hey John,
Hey Can,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
John,
Can,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
My Dear,
Sevgilim / Canım,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
My Dearest,
Benim sevgili ...,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Dearest John,
Çok sevgili Can,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Thank you for your E-mail.
E-postan için teşekkürler.
Används när du svarar på korrespondens
It was good to hear from you again.
Senden tekrar haber almak güzeldi.
Används när du svarar på korrespondens
I am very sorry I haven't written for so long.
Uzun süredir yazamadığım için üzgünüm.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
It's such a long time since we had any contact.
Haber almayalı çok uzun zaman oldu.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

I am writing to tell you that…
Size ...'u söylemek için yazıyorum.
Används när du har viktiga nyheter
Have you made any plans for…?
... plan yaptınız mı?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Gönderdiğiniz / davet ettiğiniz / eklediğiniz için çok teşekkürler.
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Bildirdiğiniz / teklif ettiğiniz / yazdığınız için size çok minnettarım.
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
It was so kind of you to write / invite / send…
Yazman / davet etmen / göndermen çok kibardı.
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
I am delighted to announce that…
Bunu duyurmaktan çok memnunum ki ...
Används för att meddela vänner goda nyheter
I was delighted to hear that…
...'u duyduğuma çok memnun olmuştum.
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
I am sorry to inform you that…
Bunu söylemekten üzüntü duyuyorum ki ...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
I was so sorry to hear that…
...'ı duyduğumda çok üzüldüm.
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
benim yeni websitemi ... adresinden ziyaret edebilirsen çok memnun kalırım.
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Please add me on...messenger. My username is…
Lütfen beni ... messenger'a ekle.
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Give my love to…and tell them how much I miss them.
...'a sevgimi ilet ve onları ne kadar özlediğimi söyle.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
…sends his/her love.
... sevgilerini gönderiyor.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Say hello to…for me.
...'ye benim selamımı söyle.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
I look forward to hearing from you soon.
Sizden tekrar haber almayı sabırsızlıkla bekliyorum.
Används när du vill få ett svarsmejl
Write back soon.
En yakın zamanda cevabınızı bekliyorum.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Do write back when…
... olduğunda lütfen yaz bana.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Send me news, when you know anything more.
Daha fazla bilgin olduğunda bana da haber ver.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Take care.
Kendinize iyi bakın.
Används när man skriver till familj och vänner
I love you.
Seni seviyorum.
Används när du skriver till din partner
Best wishes,
En iyi dileklerimle,
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
With best wishes,
En iyi dileklerimle,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Kindest regards,
En derin saygılarımla,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
All the best,
En iyi dileklerim sizinle,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
All my love,
Tüm sevgimle,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Lots of love,
Tüm sevgimle,
Informellt, används när du skriver till din familj
Much love,
Çokça sevgiyle,
Informellt, används när du skriver till din familj