Tjeckiska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Dear John,
Milý Johne,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Dear Mum / Dad,
Milá mamko / Milý taťko
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Dear Uncle Jerome,
Milý strejdo Jerome,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Hello John,
Ahoj Johne,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Hey John,
Čau Johne,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
John,
Johne,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
My Dear,
Můj milý / Má milá,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
My Dearest,
Můj/Má nejdražší,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Dearest John,
Nejdražší Johne,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Thank you for your E-mail.
Děkuji za tvůj e-mail.
Används när du svarar på korrespondens
It was good to hear from you again.
Rád(a) jsem od tebe znovu slyšel(a).
Används när du svarar på korrespondens
I am very sorry I haven't written for so long.
Omlouvám se, že jsem ti tak dlouho nenapsal(a)
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
It's such a long time since we had any contact.
Je to tak dávno, kdy jsme byli v kontaktu.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

I am writing to tell you that…
Píši, abych Ti řekl(a), že...
Används när du har viktiga nyheter
Have you made any plans for…?
Už máš nějaké plány na... ?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
It was so kind of you to write / invite / send…
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
I am delighted to announce that…
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Används för att meddela vänner goda nyheter
I was delighted to hear that…
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
I am sorry to inform you that…
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
I was so sorry to hear that…
Je mi moc líto, že...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Byl bych Ti vděčný(á), kdyby ses podíval na mé nové stránky na...
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Please add me on...messenger. My username is…
Prosím přidej si mě do/na... . Moje uživatelské jméno je...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
…sends his/her love.
... posílá pozdrav!
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Say hello to…for me.
Pozdravuj ode mě... .
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
I look forward to hearing from you soon.
Těším se na tvojí odpověď.
Används när du vill få ett svarsmejl
Write back soon.
Napiš brzy.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Do write back when…
Napiš mi prosím, až...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Send me news, when you know anything more.
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Take care.
Opatruj se.
Används när man skriver till familj och vänner
I love you.
Miluji tě.
Används när du skriver till din partner
Best wishes,
S přáním všeho nejlepšího,
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
With best wishes,
Mějte se moc hezky,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Kindest regards,
Nejsrdečnější pozdravy,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
All the best,
Jen to nejlepší,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
All my love,
S láskou,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Lots of love,
S láskou,
Informellt, används när du skriver till din familj
Much love,
S láskou,
Informellt, används när du skriver till din familj