Thailändska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Dear John,
ถึง จอห์น
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Dear Mum / Dad,
เรียนคุณพ่อคุณแม่
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Dear Uncle Jerome,
เรียน คุณลุงเจอโรม
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Hello John,
สวัสดี จอห์น
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Hey John,
ว่าไง จอห์น
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
John,
จอห์น
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
My Dear,
ถึงสุดที่รัก
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
My Dearest,
ถึง สุดที่รัก
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Dearest John,
ถึงจอห์นที่รัก
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Thank you for your E-mail.
ขอบคุณสำหรับอีเมลของคุณ
Används när du svarar på korrespondens
It was good to hear from you again.
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่ได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้ง
Används när du svarar på korrespondens
I am very sorry I haven't written for so long.
ฉันเสียใจเป็นอย่างมากที่ฉันไม่ได้เขียนถึงคุณมานานมากแล้ว
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
It's such a long time since we had any contact.
มันเป็นเวลานานมากแล้วที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

I am writing to tell you that…
ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
Används när du har viktiga nyheter
Have you made any plans for…?
คุณมีแผนสำหรับการไป...หรือยัง?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
ขอบคุณมากในการส่ง/เชิญชวน/แนบ...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
ฉันรู้สึกดีอย่างมากที่บอกให้ฉันรู้/เอื้อ/เขียนถึง...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
It was so kind of you to write / invite / send…
คุณใจดีมากที่เขียน/เชิญชวน/ส่งมาให้ฉัน
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
I am delighted to announce that…
ฉันดีใจที่จะประกาศว่า...
Används för att meddela vänner goda nyheter
I was delighted to hear that…
ฉันยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
I am sorry to inform you that…
ฉันเสียใจที่ต้องบอกคุณว่า...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
I was so sorry to hear that…
ฉันเสียใจมากที่ได้ยินว่า...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
ฉันจะยินดีเป็นอย่างมากถ้าคุณจะเข้ามาดูในเว็บไซต์ของเราที่...
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Please add me on...messenger. My username is…
กรุณาเพิ่มฉันเข้ามาใน... ชื่อผู้ใช้ของฉันคือ...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Give my love to…and tell them how much I miss them.
ส่งความรักของฉันไปให้...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
…sends his/her love.
...ส่งความรักของเขาและเธอมา
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Say hello to…for me.
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
I look forward to hearing from you soon.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินจากคุณอีกครั้ง
Används när du vill få ett svarsmejl
Write back soon.
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Do write back when…
กรุณาเขียนกลับมาเมื่อ...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Send me news, when you know anything more.
กรุณาส่งข่าวสารมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Take care.
ขอให้โชคดีนะ
Används när man skriver till familj och vänner
I love you.
ฉันรักคุณ
Används när du skriver till din partner
Best wishes,
ขอให้โชคดีนะ
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
With best wishes,
ขอให้คุณโชคดี
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Kindest regards,
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
All the best,
ด้วยความหวังดี
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
All my love,
ด้วยความรัก
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Lots of love,
ด้วยความรัก
Informellt, används när du skriver till din familj
Much love,
ด้วยความรัก
Informellt, används när du skriver till din familj