Svenska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Dear John,
Hej John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Dear Mum / Dad,
Hej mamma/pappa,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Dear Uncle Jerome,
Hej farbror/morbror Jerome,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Hello John,
Hallå John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Hey John,
Hej John,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
John,
John,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
My Dear,
Min älskling,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
My Dearest,
Raring,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Dearest John,
Min käre John,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Thank you for your E-mail.
Tack för ditt mejl.
Används när du svarar på korrespondens
It was good to hear from you again.
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Används när du svarar på korrespondens
I am very sorry I haven't written for so long.
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
It's such a long time since we had any contact.
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

I am writing to tell you that…
Jag skriver för att berätta att ...
Används när du har viktiga nyheter
Have you made any plans for…?
Har ni några planer för ...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
It was so kind of you to write / invite / send…
Det var så snällt av dig att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
I am delighted to announce that…
Jag är glad att kunna berätta att ...
Används för att meddela vänner goda nyheter
I was delighted to hear that…
Jag är glad att höra att ...
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
I am sorry to inform you that…
Jag är så ledsen men jag måste berätta att ...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
I was so sorry to hear that…
Jag blev så ledsen då jag fick höra att ...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Jag skulle uppskatta det om du ville kolla in min nya hemsida ...
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Please add me on...messenger. My username is…
Lägg till mig på ... messenger. Mitt användarnamn är ...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Skicka hälsningar till ... och säg åt dem att jag saknar dem massor.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
…sends his/her love.
... hälsar.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Say hello to…for me.
Hälsa ... från mig.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
I look forward to hearing from you soon.
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Används när du vill få ett svarsmejl
Write back soon.
Mejla mig så fort som möjligt.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Do write back when…
Mejla mig gärna när ...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Send me news, when you know anything more.
Mejla mig så fort du vet något mer.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Take care.
Sköt om dig.
Används när man skriver till familj och vänner
I love you.
Jag älskar dig.
Används när du skriver till din partner
Best wishes,
Hälsningar,
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
With best wishes,
Hjärtliga hälsningar,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Kindest regards,
Hjärtligaste hälsningar,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
All the best,
Jag önskar dig allt gott,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
All my love,
Många kramar,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Lots of love,
Puss och kram,
Informellt, används när du skriver till din familj
Much love,
Kramisar,
Informellt, används när du skriver till din familj