Spanska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Dear John,
Querido Juan:
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Dear Mum / Dad,
Mamá / Papá:
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Dear Uncle Jerome,
Querido tío José:
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Hello John,
Hola Juan:
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Hey John,
Hola Juan:
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
John,
Juan:
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
My Dear,
Querido:
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
My Dearest,
Mi amor:
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Dearest John,
Amado Juan:
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Thank you for your E-mail.
Gracias por su / tu email.
Används när du svarar på korrespondens
It was good to hear from you again.
Fue un placer escuchar de ti / usted.
Används när du svarar på korrespondens
I am very sorry I haven't written for so long.
Disculpa que no te haya escrito desde hace tanto...
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
It's such a long time since we had any contact.
Ha pasado tanto tiempo desde nuestro último contacto.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

I am writing to tell you that…
Escribo para decirle / decirte que...
Används när du har viktiga nyheter
Have you made any plans for…?
¿Tienes / Tiene planes para... ?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Muchas gracias por enviar / invitar / adjuntar...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Estoy muy agradecido(a) por hacerme saber / ofrecerme / escribirme
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
It was so kind of you to write / invite / send…
Fue un bello gesto de tu / su parte haberme escrito / invitado / enviado
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
I am delighted to announce that…
Me complace anunciar que...
Används för att meddela vänner goda nyheter
I was delighted to hear that…
Estoy encantado(a) de escuchar que...
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
I am sorry to inform you that…
Siento informarte que...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
I was so sorry to hear that…
Lamenté mucho cuando escuché que..
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Me gustaría que pudieran echar un vistazo a mi nueva página web en...
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Please add me on...messenger. My username is…
Agrégame a... messenger. Mi nombre de usuario es...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Envía cariños a X... y diles cuánto los extraño.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
…sends his/her love.
X te envía muchos cariños.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Say hello to…for me.
Saluda a X de mi parte.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
I look forward to hearing from you soon.
Espero saber de ti pronto.
Används när du vill få ett svarsmejl
Write back soon.
Escríbeme pronto.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Do write back when…
Escríbeme cuando...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Send me news, when you know anything more.
Escríbeme cuando tengas más información.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Take care.
Cuídate / Cuídense
Används när man skriver till familj och vänner
I love you.
Te amo,
Används när du skriver till din partner
Best wishes,
Cariños,
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
With best wishes,
Cariños,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Kindest regards,
Cariños,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
All the best,
Mis mejores deseos,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
All my love,
Con todo mi amor,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Lots of love,
Con todo mi amor,
Informellt, används när du skriver till din familj
Much love,
Con amor,
Informellt, används när du skriver till din familj