Ryska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Dear John,
Дорогой Иван,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Dear Mum / Dad,
Дорогая мама/папа
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Dear Uncle Jerome,
Дорогой дядя Петя,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Hello John,
Привет, Иван,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Hey John,
Здорово, Иван,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
John,
Иван,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
My Dear,
Любимый (ая),
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
My Dearest,
Дорогой мой...
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Dearest John,
Милый Иван,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Thank you for your E-mail.
Спасибо за E-mail.
Används när du svarar på korrespondens
It was good to hear from you again.
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
Används när du svarar på korrespondens
I am very sorry I haven't written for so long.
Извини, что так долго не писал(а)
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
It's such a long time since we had any contact.
Мы так давно не общались
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

I am writing to tell you that…
Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Används när du har viktiga nyheter
Have you made any plans for…?
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
It was so kind of you to write / invite / send…
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
I am delighted to announce that…
С удовольствием сообщаю, что...
Används för att meddela vänner goda nyheter
I was delighted to hear that…
Я был рад услышать, что...
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
I am sorry to inform you that…
К сожалению, должен вам сообщить, что...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
I was so sorry to hear that…
Я так сожалею о...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Был бы тебе благодарен, если зайдешь на мой новый веб-сайт на странице...
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Please add me on...messenger. My username is…
Добавь меня в свои друзья на ...., пожалуйста. Мой ник ...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
…sends his/her love.
...тоже шлет приветы.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Say hello to…for me.
Передай ... привет от меня.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
I look forward to hearing from you soon.
Надеюсь на скорый ответ.
Används när du vill få ett svarsmejl
Write back soon.
Ответь как можно скорее
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Do write back when…
Напиши, если/когда...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Send me news, when you know anything more.
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Take care.
Береги себя.
Används när man skriver till familj och vänner
I love you.
Я тебя люблю.
Används när du skriver till din partner
Best wishes,
С наилучшими пожеланиями
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
With best wishes,
С наилучшими пожеланиями,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Kindest regards,
С уважением..
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
All the best,
Всего наилучшего,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
All my love,
С любовью,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Lots of love,
Я вас люблю,
Informellt, används när du skriver till din familj
Much love,
Люблю,
Informellt, används när du skriver till din familj