Nederländska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Dear John,
Beste Jan
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Dear Mum / Dad,
Beste mama / papa
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Dear Uncle Jerome,
Beste oom Jeroen
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Hello John,
Hallo Jan
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Hey John,
Hoi Jan
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
John,
Jan
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
My Dear,
Lieve ...
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
My Dearest,
Liefste ...
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Dearest John,
Lieve Jan
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Thank you for your E-mail.
Hartelijk dank voor jouw e-mail.
Används när du svarar på korrespondens
It was good to hear from you again.
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Används när du svarar på korrespondens
I am very sorry I haven't written for so long.
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
It's such a long time since we had any contact.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

I am writing to tell you that…
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Används när du har viktiga nyheter
Have you made any plans for…?
Heb je al plannen voor ...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de e-mail ...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
It was so kind of you to write / invite / send…
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
I am delighted to announce that…
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Används för att meddela vänner goda nyheter
I was delighted to hear that…
Ik was erg blij om te horen dat ...
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
I am sorry to inform you that…
Helaas moet ik je melden dat ...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
I was so sorry to hear that…
Het spijt me te moeten horen dat ...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Ik zou het zeer waarderen, wanneer je mijn nieuwe website zou bekijken op ...
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Please add me on...messenger. My username is…
Zou je mij willen toevoegen op ... messenger. Mijn gebruikersnaam is ...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
…sends his/her love.
... doet jou de groeten.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Say hello to…for me.
Doe ... de groeten namens mij.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
I look forward to hearing from you soon.
Ik hoop snel van jou te horen.
Används när du vill få ett svarsmejl
Write back soon.
Schrijf me snel terug.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Do write back when…
Schrijf me snel terug wanneer ...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Send me news, when you know anything more.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Take care.
Het ga je goed.
Används när man skriver till familj och vänner
I love you.
Ik hou van je.
Används när du skriver till din partner
Best wishes,
Hartelijke groeten,
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
With best wishes,
Met hartelijke groeten,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Kindest regards,
Groeten,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
All the best,
Groeten,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
All my love,
Liefs,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Lots of love,
Liefs,
Informellt, används när du skriver till din familj
Much love,
Liefs,
Informellt, används när du skriver till din familj