Koreanska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Dear John,
정아에게
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Dear Mum / Dad,
어머니께/ 아버지께
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Dear Uncle Jerome,
작은 삼촌께
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Hello John,
안녕 수지야!
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Hey John,
수지야!
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
John,
수지!
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
My Dear,
나의 사랑 ... 에게
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
My Dearest,
내가 제일 사랑하는 ... ,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Dearest John,
사랑하는 부인,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Thank you for your E-mail.
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
Används när du svarar på korrespondens
It was good to hear from you again.
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
Används när du svarar på korrespondens
I am very sorry I haven't written for so long.
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
It's such a long time since we had any contact.
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

I am writing to tell you that…
전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
Används när du har viktiga nyheter
Have you made any plans for…?
..관련 계획이 있으십니까?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
It was so kind of you to write / invite / send…
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
I am delighted to announce that…
...를 알려주게 되어 기뻐!
Används för att meddela vänner goda nyheter
I was delighted to hear that…
... 듣게 되어 기뻐
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
I am sorry to inform you that…
...를 알려주게 되어 유감이야.
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
I was so sorry to hear that…
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Please add me on...messenger. My username is…
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Give my love to…and tell them how much I miss them.
...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
…sends his/her love.
...도 안부를 물어보십니다.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Say hello to…for me.
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
I look forward to hearing from you soon.
곧 답장 받길 기대할게.
Används när du vill få ett svarsmejl
Write back soon.
곧 답장 써주십시오.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Do write back when…
...면 답장을 주십시오.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Send me news, when you know anything more.
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Take care.
건강히 지내세요.
Används när man skriver till familj och vänner
I love you.
사랑해요.
Används när du skriver till din partner
Best wishes,
좋은 하루 보내세요.
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
With best wishes,
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Kindest regards,
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
All the best,
사랑하는 마음 담아.
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
All my love,
사랑하는 마음과 함께.
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Lots of love,
사랑과 함께 보냅니다.
Informellt, används när du skriver till din familj
Much love,
사랑하며, ... 보냅니다.
Informellt, används när du skriver till din familj