Japanska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Dear John,
太郎君へ
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Dear Mum / Dad,
お母さんへ/お父さんへ
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Dear Uncle Jerome,
太郎おじさんへ
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Hello John,
太郎君へ
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Hey John,
太郎君へ
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
John,
太郎君、
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
My Dear,
太郎へ
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
My Dearest,
太郎へ
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Dearest John,
太郎へ
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Thank you for your E-mail.
メールをくれてありがとう。
Används när du svarar på korrespondens
It was good to hear from you again.
メールをもらってうれしかったよ。
Används när du svarar på korrespondens
I am very sorry I haven't written for so long.
しばらく連絡をとってなくてごめんなさい。
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
It's such a long time since we had any contact.
長い間連絡を取っていなかったよね。
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

I am writing to tell you that…
喜んで・・・・を報告します。
Används när du har viktiga nyheter
Have you made any plans for…?
・・・・に何か予定はありますか?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
送ってくれて/招待してくれて/・・・・を教えてくれてどうもありがとう。
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/手紙をくれて本当にどうもありがとう。
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
It was so kind of you to write / invite / send…
手紙をくれて/誘ってくれて/・・・・を送ってくれてどうもありがとう。
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
I am delighted to announce that…
・・・・を喜んで報告します。
Används för att meddela vänner goda nyheter
I was delighted to hear that…
・・・・を聞いてうれしかったです。
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
I am sorry to inform you that…
残念だけど・・・・を報告します。
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
I was so sorry to hear that…
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
・・・・で私の新しいウェブサイトを見てみてください。
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Please add me on...messenger. My username is…
・・・・をメッセンジャーに追加してください。私のユーザーネームは・・・・です。
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Give my love to…and tell them how much I miss them.
・・・・に私が会いたがっていることを伝えておいてください。
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
…sends his/her love.
・・・・がよろしく言っていたよ。
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Say hello to…for me.
・・・・に私がよろしく言っていたことを伝えておいてください。
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
I look forward to hearing from you soon.
お返事を楽しみに待っています。
Används när du vill få ett svarsmejl
Write back soon.
返信を待っています。
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Do write back when…
・・・・の時はまた連絡してください。
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Send me news, when you know anything more.
何かあったらまた連絡してください。
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Take care.
元気でね
Används när man skriver till familj och vänner
I love you.
好きだよ
Används när du skriver till din partner
Best wishes,
じゃあね
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
With best wishes,
じゃあね
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Kindest regards,
よろしく
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
All the best,
元気でね
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
All my love,
体に気をつけてね
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Lots of love,
元気でね
Informellt, används när du skriver till din familj
Much love,
元気でね
Informellt, används när du skriver till din familj