Finska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Dear John,
Hyvä John
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Dear Mum / Dad,
Hei äiti / isä
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Dear Uncle Jerome,
Hei setä Jerome,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Hello John,
Hei John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Hey John,
Heippa John,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
John,
John,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
My Dear,
Rakkaani,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
My Dearest,
Rakkaani,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Dearest John,
Rakas John,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Thank you for your E-mail.
Kiitos sähköpostistasi.
Används när du svarar på korrespondens
It was good to hear from you again.
Oli mukava kuulla sinusta taas.
Används när du svarar på korrespondens
I am very sorry I haven't written for so long.
Anteeksi, etten ole kirjoittanut sinulle pitkään aikaan.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
It's such a long time since we had any contact.
Siitä on todella kauan kun viimeksi olimme yhteydessä.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

I am writing to tell you that…
Kirjoitan sinulle kertoakseni...
Används när du har viktiga nyheter
Have you made any plans for…?
Onko sinulla suunnitelmia...
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Paljon kiitoksia kun lähetit / kutsuit / kerroit...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Oli todella mukavaa, että kirjoitit / kutsuit / lähetit minulle...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
It was so kind of you to write / invite / send…
Oli todella mukavaa, että kirjoitit / kutsuit / lähetit minulle...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
I am delighted to announce that…
Olen iloinen kun saan ilmoittaa, että...
Används för att meddela vänner goda nyheter
I was delighted to hear that…
Ilahduin kuullessani, että...
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
I am sorry to inform you that…
On ikävää kertoa, että...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
I was so sorry to hear that…
Olin pahoillani kuullessani, että..
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Olisi mukavaa, jos voisit käydä uusilla verkkosivuillani osoitteessa...
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Please add me on...messenger. My username is…
Lisää minut ... Messengeriin. Käyttäjätunnukseni on...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Kerro terveisiä ... ja sano, että ikävöin heitä kovin.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
…sends his/her love.
... lähettää terveisiä.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Say hello to…for me.
Sano ... terveisiä minulta.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
I look forward to hearing from you soon.
Odotan, että kuulen sinusta taas pian.
Används när du vill få ett svarsmejl
Write back soon.
Kirjoita taas pian.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Do write back when…
Kirjoita takaisin heti, kun...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Send me news, when you know anything more.
Ilmoitathan, kun tiedät jotain lisää.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Take care.
Pärjäilkää.
Används när man skriver till familj och vänner
I love you.
Rakastan sinua.
Används när du skriver till din partner
Best wishes,
Terveisin,
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
With best wishes,
Parhain terveisin,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Kindest regards,
Parhain terveisin,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
All the best,
Kaikkea hyvää,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
All my love,
Rakkaudella,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Lots of love,
Rakkain terveisin,
Informellt, används när du skriver till din familj
Much love,
Rakkaudella,
Informellt, används när du skriver till din familj