Danska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Dear John,
Kære John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Dear Mum / Dad,
Kære Mor / Far,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Dear Uncle Jerome,
Kære Onkel Jerome,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Hello John,
Hej John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Hey John,
Hej John,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
John,
John,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
My Dear,
Kære,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
My Dearest,
Kæreste,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Dearest John,
Kæreste John,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Thank you for your E-mail.
Tak for din E-mail.
Används när du svarar på korrespondens
It was good to hear from you again.
Det var godt at høre fra dig igen.
Används när du svarar på korrespondens
I am very sorry I haven't written for so long.
Jeg er meget ked af jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
It's such a long time since we had any contact.
Det er så lang tid siden vi sidst havde kontakt.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

I am writing to tell you that…
Jeg skriver for at fortælle dig at...
Används när du har viktiga nyheter
Have you made any plans for…?
har du lavet nogle planer den... ?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Jeg er meget taknemmelig for at du fortalte mig / tilbød mig / skrev...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
It was so kind of you to write / invite / send…
Det var så venligt af dig at skrive / invitere / sende...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
I am delighted to announce that…
Jeg er henrykt over at meddele at...
Används för att meddela vänner goda nyheter
I was delighted to hear that…
Jeg var henrykt over at høre at...
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
I am sorry to inform you that…
Jeg er ked af at må informere dig om at...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
I was so sorry to hear that…
Jeg var så ked af at høre at...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Jeg vil sætte pris på hvis du vil tjekke min nye hjemmeside på...
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Please add me on...messenger. My username is…
Vær venlig at tilføje mig på... messenger. Mit brugernavn er...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
…sends his/her love.
... siger hej.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Say hello to…for me.
Sig hej til... for mig.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
I look forward to hearing from you soon.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Används när du vill få ett svarsmejl
Write back soon.
Skriv tilbage snart.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Do write back when…
Skriv tilbage når...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Send me news, when you know anything more.
Send mig nyheder, når du ved mere.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Take care.
Have det godt.
Används när man skriver till familj och vänner
I love you.
Jeg elsker dig.
Används när du skriver till din partner
Best wishes,
De bedste ønsker,
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
With best wishes,
Med de bedste ønsker,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Kindest regards,
De venligste hilsner,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
All the best,
Alt det bedste,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
All my love,
Kærligst,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Lots of love,
Masser af kærlighed,
Informellt, används när du skriver till din familj
Much love,
Kærlighed,
Informellt, används när du skriver till din familj