Kinesiska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Kære John,
亲爱的约翰,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Kære Mor / Far,
亲爱的妈妈/爸爸,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Kære Onkel Jerome,
亲爱的Jerome叔叔,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Hej John,
你好,约翰,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Hej John,
嘿,约翰,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
John,
约翰,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Kære,
我亲爱的,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Kæreste,
我最亲爱的,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Kæreste John,
最亲爱的约翰,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Tak for din E-mail.
谢谢您的邮件。
Används när du svarar på korrespondens
Det var godt at høre fra dig igen.
很高兴再次收到您的来信。
Används när du svarar på korrespondens
Jeg er meget ked af jeg ikke har skrevet i så lang tid.
对不起,这么久没有给你写信。
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Det er så lang tid siden vi sidst havde kontakt.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

Jeg skriver for at fortælle dig at...
我给您写信是为了告诉您...
Används när du har viktiga nyheter
har du lavet nogle planer den... ?
你对...有什么计划吗?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
非常感谢发送/邀请/附上...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Jeg er meget taknemmelig for at du fortalte mig / tilbød mig / skrev...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Det var så venligt af dig at skrive / invitere / sende...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Jeg er henrykt over at meddele at...
很高兴宣布...
Används för att meddela vänner goda nyheter
Jeg var henrykt over at høre at...
听到...我非常高兴
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
Jeg er ked af at må informere dig om at...
很遗憾地告诉你们...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Jeg var så ked af at høre at...
听到...很遗憾
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
Jeg vil sætte pris på hvis du vil tjekke min nye hjemmeside på...
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Vær venlig at tilføje mig på... messenger. Mit brugernavn er...
请在...上加我,我的用户名是...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
... siger hej.
...致上他/她的祝福。
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Sig hej til... for mig.
代我向...问好。
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
我期待着尽快能收到您的回复。
Används när du vill få ett svarsmejl
Skriv tilbage snart.
尽快回复。
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Skriv tilbage når...
当...,请回复我。
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Send mig nyheder, når du ved mere.
如果你有更多消息,请发送给我。
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Have det godt.
保重。
Används när man skriver till familj och vänner
Jeg elsker dig.
我爱你。
Används när du skriver till din partner
De bedste ønsker,
衷心的祝福,
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
Med de bedste ønsker,
致以最衷心的祝福,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
De venligste hilsner,
最衷心的问候,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Alt det bedste,
一切顺利,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Kærligst,
致以我的祝福,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Masser af kærlighed,
衷心祝福,
Informellt, används när du skriver till din familj
Kærlighed,
衷心祝福,
Informellt, används när du skriver till din familj