Italienska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Kære John,
Caro Luca,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Kære Mor / Far,
Cari mamma e papà,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Kære Onkel Jerome,
Caro zio Flavio,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Hej John,
Ciao Matteo,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Hej John,
Ciao Matty!
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
John,
Luca,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Kære,
Tesoro,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Kæreste,
Amore,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Kæreste John,
Amore mio,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Tak for din E-mail.
Grazie per la tua e-mail.
Används när du svarar på korrespondens
Det var godt at høre fra dig igen.
Che bello sentirti!
Används när du svarar på korrespondens
Jeg er meget ked af jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Det er så lang tid siden vi sidst havde kontakt.
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

Jeg skriver for at fortælle dig at...
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Används när du har viktiga nyheter
har du lavet nogle planer den... ?
Hai già dei piani per...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Jeg er meget taknemmelig for at du fortalte mig / tilbød mig / skrev...
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Det var så venligt af dig at skrive / invitere / sende...
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Jeg er henrykt over at meddele at...
Sono felice di annunciarti che...
Används för att meddela vänner goda nyheter
Jeg var henrykt over at høre at...
Sono davvero felice di sapere che...
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
Jeg er ked af at må informere dig om at...
Mi dispiace molto doverti dire che...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Jeg var så ked af at høre at...
Mi dispiace sapere che...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
Jeg vil sætte pris på hvis du vil tjekke min nye hjemmeside på...
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Vær venlig at tilføje mig på... messenger. Mit brugernavn er...
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
... siger hej.
...ti manda i suoi saluti.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Sig hej til... for mig.
Salutami...
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Scrivimi presto.
Används när du vill få ett svarsmejl
Skriv tilbage snart.
Rispondimi presto.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Skriv tilbage når...
Rispondimi non appena...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Send mig nyheder, når du ved mere.
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Have det godt.
Stammi bene.
Används när man skriver till familj och vänner
Jeg elsker dig.
Ti amo.
Används när du skriver till din partner
De bedste ønsker,
I migliori auguri
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
Med de bedste ønsker,
Con i migliori auguri
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
De venligste hilsner,
Cari saluti
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Alt det bedste,
Tante belle cose
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Kærligst,
Un abbraccio,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Masser af kærlighed,
Con tanto amore
Informellt, används när du skriver till din familj
Kærlighed,
Tanti cari saluti
Informellt, används när du skriver till din familj