Esperanto | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Kære John,
Estimata John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Kære Mor / Far,
Estimata Panjo/Paĉjo,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Kære Onkel Jerome,
Estimata Onklo Jerome,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Hej John,
Saluton John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Hej John,
Saluton John,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
John,
John,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Kære,
Mia kara,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Kæreste,
Mia kara,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Kæreste John,
Estimata John,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Tak for din E-mail.
Dankon pro via retpoŝto.
Används när du svarar på korrespondens
Det var godt at høre fra dig igen.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Används när du svarar på korrespondens
Jeg er meget ked af jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Det er så lang tid siden vi sidst havde kontakt.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

Jeg skriver for at fortælle dig at...
Mi skribas por informi vin, ke...
Används när du har viktiga nyheter
har du lavet nogle planer den... ?
Ĉu vi havas planojn por...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Jeg er meget taknemmelig for at du fortalte mig / tilbød mig / skrev...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Det var så venligt af dig at skrive / invitere / sende...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Jeg er henrykt over at meddele at...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Används för att meddela vänner goda nyheter
Jeg var henrykt over at høre at...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
Jeg er ked af at må informere dig om at...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Jeg var så ked af at høre at...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
Jeg vil sætte pris på hvis du vil tjekke min nye hjemmeside på...
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Vær venlig at tilføje mig på... messenger. Mit brugernavn er...
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
... siger hej.
...sendas lian/ŝian amon.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Sig hej til... for mig.
Diru saluton al... por mi.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Används när du vill få ett svarsmejl
Skriv tilbage snart.
Reskribu baldaŭ.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Skriv tilbage når...
Skribu reen kiam...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Send mig nyheder, når du ved mere.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Have det godt.
Atentu.
Används när man skriver till familj och vänner
Jeg elsker dig.
Mi amas vin.
Används när du skriver till din partner
De bedste ønsker,
Ĉion bonan,
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
Med de bedste ønsker,
Ĉion bonan,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
De venligste hilsner,
Ĉion bonan,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Alt det bedste,
Ĉion bonan,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Kærligst,
Ĉiu mia amo,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Masser af kærlighed,
Multe da amo,
Informellt, används när du skriver till din familj
Kærlighed,
Multa amo,
Informellt, används när du skriver till din familj