Thailändska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Ông Nguyễn Văn A
219 Đội Cấn, Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam
นาย N. Summerbee
ถนนหลัก 335
New York NY 92926
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
คุณ Jeremy Rhodes
ถนนเลขที่212 ถนนSilverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
คุณ Adam Smith
เลขถนน 8 ถนน Crossfield
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
คุณ Sally Davies
เลขถนน155 ถนนMountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
คุณ Celia Jones
เลขที่ถนน47 ถนนHerbert
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
ถนน Alex Marshall
ถนนเลขที่ 745 ถนน King
West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Gửi Vi,
เรียน จอห์น
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Gửi bố / mẹ,
เรียนคุณพ่อ/คุณแม่
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Cháu chào chú Triều,
เรียนคุณลุง เจอโรม
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Lam thân mến,
สวัสดีค่ะ/ครับ คุณจอห์น
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Thương thân mến,
ว่าไง จอห์น
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Tùng à,
จอห์น
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Bạn / bố / mẹ thân yêu,
ที่รักของฉัน
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Anh / Em thân yêu,
สุดที่รักของฉัน
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Trúc thân yêu,
ถึงจอห์นสุดที่รัก
Informellt, används när man adresserar en partner
Cảm ơn bạn đã gửi thư cho mình.
ขอบคุณสำหรับจดหมายของคุณ
Används när du svarar på korrespondens
Mình rất vui khi nhận được thư của bạn.
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่คุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Används när du svarar på korrespondens
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
ฉันต้องขอโทษคุณมากที่ไม่ได้ติดต่อคุณมาเป็นระยะเวลานาน
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
มันเป็นเวลานานมากที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
Används när du har viktiga nyheter
Bạn có rảnh vào...?
คุณมีแผนสำหรับ...แล้วหรือยัง?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
ขอบคุณมากสำหรับการส่ง/เชิญชวน/แนบมา...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
ฉันรู้สึกดีใจมากที่คุณบอกให้ฉันทราบ/เอื้อ/เขียนถึงฉัน
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
มันเป็นเรื่องดีอย่างมากที่คุณเขียน/เชิญชวน/ส่ง...มาให้ฉัน
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่จะประกาศว่า...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Mình rất vui khi được biết...
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
Mình rất tiếc phải báo rằng...
ฉันขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Mình rất tiếc khi hay tin...
ฉันต้องขอแสดงความเสียใจที่ได้ยินว่า...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
ส่งความรักของฉันให้แก่...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
... gửi lời chào cho bạn.
...ส่งความรักของเขาและเธอมาให้คุณ
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Cho mình gửi lời chào tới...
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Används när du vill få ett svarsbrev
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Hãy hồi âm cho mình khi...
กรุณาติดต่อกลับมาเมื่อ...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
กรุณาส่งข่าวคราวมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
ดูแลตัวเองดีๆนะ
Används när man skriver till familj och vänner
Em yêu anh / Anh yêu em.
ฉันรักคุณ
Används när du skriver till din partner
Thân ái,
ขอให้โชคดี
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Thân,
ขอให้โชคดี
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Thân thương,
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Thân mến,
โชคดี
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Thân mến,
ด้วยความรักยิ่ง
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Thân thương,
ด้วยความรักอย่างยิ่ง
Informellt, används när du skriver till din familj
Thân thương,
รักอย่างมาก
Informellt, används när du skriver till din familj