Polska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Ông Nguyễn Văn A
219 Đội Cấn, Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam
Sz.P. Michał Kopiejka
ul. B. Prusa 32/29
91-075 Łódź
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Gửi Vi,
Drogi Janie,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Gửi bố / mẹ,
Droga Mamo/Drogi Tato, / Kochani Rodzice,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Cháu chào chú Triều,
Drogi Wujku,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Lam thân mến,
Cześć Michale,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Thương thân mến,
Hej Janku,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Tùng à,
Janku,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Bạn / bố / mẹ thân yêu,
Mój Drogi/Moja Droga,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Anh / Em thân yêu,
Mój Najdroższy/Moja Najdroższa,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Trúc thân yêu,
Najdroższy/Najdroższa,
Informellt, används när man adresserar en partner
Cảm ơn bạn đã gửi thư cho mình.
Dziękuję za Twój list.
Används när du svarar på korrespondens
Mình rất vui khi nhận được thư của bạn.
Cieszę się, że się odezwałeś/-aś.
Används när du svarar på korrespondens
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
Przepraszam, że nie pisałem/-am tak długo.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
Minęło sporo czasu od naszego ostatniego kontaktu.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
Piszę, by przekazać Ci...
Används när du har viktiga nyheter
Bạn có rảnh vào...?
Czy masz już plany na...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Dziękuję bardzo za przesłanie/zaproszenie/załączenie...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Jestem Ci bardzo wdzięczny za poinformowanie mnie/zaoferowanie mi/napisanie mi...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Jak miło, że do mnie napisałeś/mnie zaprosiłeś do/przesłałeś mi...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
Z przyjemnością powiadamiam, że...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Mình rất vui khi được biết...
Ucieszyłem się słysząc, że...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
Mình rất tiếc phải báo rằng...
Z przykrością piszę, że...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Mình rất tiếc khi hay tin...
Tak przykro mi słyszeć, że...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Ucałuj ode mnie ... i przekaż im, jak bardzo za nimi tęsknię.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
... gửi lời chào cho bạn.
Pozdrowienia od...
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Cho mình gửi lời chào tới...
Pozdrów ode mnie...
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Czekam na Twoją odpowiedź.
Används när du vill få ett svarsbrev
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Odpisz szybko.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Hãy hồi âm cho mình khi...
Odpisz, gdy...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Napisz, gdy będziesz miał jakieś nowe informacje.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Trzymaj się ciepło.
Används när man skriver till familj och vänner
Em yêu anh / Anh yêu em.
Kocham Cię.
Används när du skriver till din partner
Thân ái,
Pozdrawiam serdecznie,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Thân,
Pozdrawiam ciepło,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Thân thương,
Serdecznie pozdrawiam,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Thân mến,
Ściskam,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Thân mến,
Buziaki,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Thân thương,
Ściskam serdecznie,
Informellt, används när du skriver till din familj
Thân thương,
Mnóstwo buziaków,
Informellt, används när du skriver till din familj