Hindi | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Ông Nguyễn Văn A
219 Đội Cấn, Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam
एन. सरबी, टायर्स ऑफ मैनहैटन, ३३५ मेन स्ट्रीट, न्यू योर्क एन.य. ९२९२६
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
जेरेमी रोड्स
२१२ सिल्वरबैक ड्राईव
कॅलिफॉर्निया स्प्रिंग्स सी. ए. ९२९२६
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
आदम स्मिथ
८ क्रॉसफील्ड रोड
सेली ओक
बरमिंगाम
मिडलैंड्स
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
सैली ड्राईव
१५५ माऊनटन राईज़
अंटगोनिश एन.एस. B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
सीलिया जोन्स
टी.ज़ी. मोटर्स
४७ हरबर्ट मार्ग
फ्लोरेआट
पर्थ व.ए. ६०१८
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
ऐलेक्स मार्शल
आक्वा टेक्नीक्स
७४५ किंग मार्ग
वेस्ट एंड
वेलिंग्टन ०६८०
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Gửi Vi,
प्रिय विजय
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Gửi bố / mẹ,
प्रिय माता पिता,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Cháu chào chú Triều,
आदर्णीय चाचा जी,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Lam thân mến,
प्रिय रेखा,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Thương thân mến,
प्यारे सुनील,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Tùng à,
विशाल,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Bạn / bố / mẹ thân yêu,
मेरे प्यारे/मेरी प्यारी...,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Anh / Em thân yêu,
मेरे प्यारे...,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Trúc thân yêu,
मेरे प्रियतम,
Informellt, används när man adresserar en partner
Cảm ơn bạn đã gửi thư cho mình.
आपके पत्र के लिए धन्यवाद
Används när du svarar på korrespondens
Mình rất vui khi nhận được thư của bạn.
आपका पत्र पढ़कर अच्छा लगा.
Används när du svarar på korrespondens
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
लगातार संपर्क न रखने के लिए माफी चाहता/चाहती हूँ.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
तुम्हें लिखे कितने बरस हो चुके हैं!
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
मैं यह कहने के लिए लिख रही हूँ कि...
Används när du har viktiga nyheter
Bạn có rảnh vào...?
आशा है कि तुम... के दिन कुछ नहीं कर रही हो.
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
... के निमंत्रण/... की जानकारी के लिए धन्यवाद.
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
... के बारे में मुझे बताने के लिए/देने के लिए मैं आपका आभारी हूँ.
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
मुझे पत्र लिखने के लिए/निमंत्रण भेजने के लिए/... भेजने के लिए धन्यवाद.
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
मुझे आपको यह बताकर खुशी हो रही है कि...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Mình rất vui khi được biết...
मुझे यह सुनकर खुशी हुई कि..
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
Mình rất tiếc phải báo rằng...
मुझे यह बताकर दुख हो रहा है कि...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Mình rất tiếc khi hay tin...
... के बारे में सुनकर दुख हुआ.
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
.. को मेरा प्यार. और उनसे कहना की उनकी बडी याद आ रही है.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
... gửi lời chào cho bạn.
... अपना प्यार भेजता/भेजती है.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Cho mình gửi lời chào tới...
...को मेरा प्रणाम/को मेरा प्यार.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
जल्दी मुझे जवाब लिखना.
Används när du vill få ett svarsbrev
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
जल्द ही मुझे जवाब लिखना.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Hãy hồi âm cho mình khi...
जब... तो मुझ ज़रूर लिखना.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
जब और कोई खबर आए ते मुझे लिखना.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
अपना खयाल रखना.
Används när man skriver till familj och vänner
Em yêu anh / Anh yêu em.
तुम्हारा अपना/तुम्हारी अपनी
Används när du skriver till din partner
Thân ái,
शुभकामनाएं,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Thân,
शुभकामनाएं,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Thân thương,
आपका अपना/आपकी अपनी,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Thân mến,
मेरी शुभकामनाएँ तुम्हारे साथ है.
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Thân mến,
ढेर सारा प्यार,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Thân thương,
बहुत सारा प्यार,
Informellt, används när du skriver till din familj
Thân thương,
बहुत सारा प्यार,
Informellt, används när du skriver till din familj