Nederländska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Kedves John!
Beste Jan
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Kedves Anya / Apa!
Beste mama / papa
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Kedves Jerome Nagybácsi!
Beste oom Jeroen
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Szia John!
Hallo Jan
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Szia John!
Hoi Jan
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
John!
Jan
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Kedvesem / Drágám!
Lieve ...
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Kedvesem / Drágám!
Liefste ...
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Drága John!
Lieve Jan
Informellt, används när man adresserar en partner
Köszönöm a leveledet.
Hartelijk dank voor jouw brief.
Används när du svarar på korrespondens
Jó volt megint hallani felőled.
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Används när du svarar på korrespondens
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Olyan régóta nem beszéltünk már.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Azért írok, hogy elmondjam ...
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Används när du har viktiga nyheter
Van már valami programod...?
Heb je al plannen voor ...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / mellékelted...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felkínáltad / írtál nekem...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Örömmel jelentem be, hogy ...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Örömmel hallottam, hogy ...
Ik was erg blij om te horen dat ...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
Sajnálattal értesítelek, hogy ...
Helaas moet ik je melden dat ...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Sajnálattal hallottam, hogy ...
Het spijt me te moeten horen dat ...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Add át üdvözletemet a ... és mondd meg nekik, hogy mennyire hiányoznak.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
... is üdvözletét küldi.
... doet jou de groeten.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Üdvözöld...-t helyettem is.
Doe ... de groeten namens mij.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Várom a válaszodat.
Ik hoop snel van jou te horen.
Används när du vill få ett svarsbrev
Írj hamar.
Schrijf me snel terug.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Írj, amint ....
Schrijf me snel terug wanneer ...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Írj, ha többet megtudsz.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Vigyázz magadra.
Het ga je goed.
Används när man skriver till familj och vänner
Szeretlek
Ik hou van je.
Används när du skriver till din partner
Legjobbakat!
Hartelijke groeten,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Kívánom a legjobbakat! / Legjobbakat!
Met hartelijke groeten,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Üdvözlettel,
Groeten,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Legjobbakat!
Groeten,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Szeretettel,
Liefs,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Szeretettel, / Sok puszi,
Liefs,
Informellt, används när du skriver till din familj
Szeretettel, / Sok puszi,
Liefs,
Informellt, används när du skriver till din familj