Japanska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Kedves John!
佐藤君へ
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Kedves Anya / Apa!
お母さんへ/お父さんへ
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Kedves Jerome Nagybácsi!
太郎おじさんへ
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Szia John!
佐藤君へ
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Szia John!
太郎くんへ
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
John!
太郎くんへ
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Kedvesem / Drágám!
太郎へ
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Kedvesem / Drágám!
太郎へ
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Drága John!
太郎へ
Informellt, används när man adresserar en partner
Köszönöm a leveledet.
お手紙ありがとう。
Används när du svarar på korrespondens
Jó volt megint hallani felőled.
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Används när du svarar på korrespondens
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
長い間連絡してなくてごめんね。
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Olyan régóta nem beszéltünk már.
しばらく連絡を取ってなかったね。
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Azért írok, hogy elmondjam ...
・・・・をお知らせします。
Används när du har viktiga nyheter
Van már valami programod...?
・・・・に何か予定はありますか?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / mellékelted...
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felkínáltad / írtál nekem...
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Örömmel jelentem be, hogy ...
・・・・を報告します。
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Örömmel hallottam, hogy ...
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
Sajnálattal értesítelek, hogy ...
残念だけど・・・・をお知らせます。
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Sajnálattal hallottam, hogy ...
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Add át üdvözletemet a ... és mondd meg nekik, hogy mennyire hiányoznak.
・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
... is üdvözletét küldi.
・・・・がよろしく言っていました。
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Üdvözöld...-t helyettem is.
・・・・によろしく言っておいてね。
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Várom a válaszodat.
お返事を待っています。
Används när du vill få ett svarsbrev
Írj hamar.
はやく返事を書いてね。
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Írj, amint ....
・・・・の時は連絡してください。
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Írj, ha többet megtudsz.
なにか報告があったらまた教えてください。
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Vigyázz magadra.
元気でね
Används när man skriver till familj och vänner
Szeretlek
好きだよ
Används när du skriver till din partner
Legjobbakat!
じゃあね
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Kívánom a legjobbakat! / Legjobbakat!
じゃあね
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Üdvözlettel,
またね
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Legjobbakat!
元気でね
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Szeretettel,
元気でね
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Szeretettel, / Sok puszi,
元気でね
Informellt, används när du skriver till din familj
Szeretettel, / Sok puszi,
体に気をつけてね
Informellt, används när du skriver till din familj