Italienska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Kedves John!
Caro Luca,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Kedves Anya / Apa!
Cari mamma e papà,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Kedves Jerome Nagybácsi!
Caro zio Flavio,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Szia John!
Ciao Matteo,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Szia John!
Ciao Matty!
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
John!
Luca,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Kedvesem / Drágám!
Tesoro,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Kedvesem / Drágám!
Amore,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Drága John!
Amore mio,
Informellt, används när man adresserar en partner
Köszönöm a leveledet.
Grazie per avermi scritto.
Används när du svarar på korrespondens
Jó volt megint hallani felőled.
Che bello sentirti!
Används när du svarar på korrespondens
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Olyan régóta nem beszéltünk már.
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Azért írok, hogy elmondjam ...
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Används när du har viktiga nyheter
Van már valami programod...?
Hai già dei piani per...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / mellékelted...
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felkínáltad / írtál nekem...
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Örömmel jelentem be, hogy ...
Sono felice di annunciarti che...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Örömmel hallottam, hogy ...
Sono davvero felice di sapere che...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
Sajnálattal értesítelek, hogy ...
Mi dispiace molto doverti dire che...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Sajnálattal hallottam, hogy ...
Mi dispiace sapere che...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Add át üdvözletemet a ... és mondd meg nekik, hogy mennyire hiányoznak.
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
... is üdvözletét küldi.
...ti manda i suoi saluti.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Üdvözöld...-t helyettem is.
Salutami...
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Várom a válaszodat.
Spero di avere presto tue notizie.
Används när du vill få ett svarsbrev
Írj hamar.
Rispondimi presto.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Írj, amint ....
Rispondimi non appena...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Írj, ha többet megtudsz.
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Vigyázz magadra.
Stammi bene.
Används när man skriver till familj och vänner
Szeretlek
Ti amo.
Används när du skriver till din partner
Legjobbakat!
I migliori auguri
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Kívánom a legjobbakat! / Legjobbakat!
Con i migliori auguri
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Üdvözlettel,
Cari saluti
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Legjobbakat!
Tante belle cose
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Szeretettel,
Con tanto amore
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Szeretettel, / Sok puszi,
Tanti cari saluti
Informellt, används när du skriver till din familj
Szeretettel, / Sok puszi,
Con affetto,
Informellt, används när du skriver till din familj