Engelska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Kedves John!
Dear John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Kedves Anya / Apa!
Dear Mum / Dad,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Kedves Jerome Nagybácsi!
Dear Uncle Jerome,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Szia John!
Hello John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Szia John!
Hey John,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
John!
John,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Kedvesem / Drágám!
My Dear,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Kedvesem / Drágám!
My Dearest,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Drága John!
Dearest John,
Informellt, används när man adresserar en partner
Köszönöm a leveledet.
Thank you for your letter.
Används när du svarar på korrespondens
Jó volt megint hallani felőled.
It was good to hear from you again.
Används när du svarar på korrespondens
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
I am very sorry I haven't written for so long.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Olyan régóta nem beszéltünk már.
It's such a long time since we had any contact.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Azért írok, hogy elmondjam ...
I am writing to tell you that…
Används när du har viktiga nyheter
Van már valami programod...?
Have you made any plans for…?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / mellékelted...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felkínáltad / írtál nekem...
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Örömmel jelentem be, hogy ...
I am delighted to announce that…
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Örömmel hallottam, hogy ...
I was delighted to hear that…
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
Sajnálattal értesítelek, hogy ...
I am sorry to inform you that…
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Sajnálattal hallottam, hogy ...
I was so sorry to hear that…
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Add át üdvözletemet a ... és mondd meg nekik, hogy mennyire hiányoznak.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
... is üdvözletét küldi.
…sends his / her love.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Üdvözöld...-t helyettem is.
Say hello to…for me.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Várom a válaszodat.
I look forward to hearing from you soon.
Används när du vill få ett svarsbrev
Írj hamar.
Write back soon.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Írj, amint ....
Do write back when…
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Írj, ha többet megtudsz.
Send me news, when you know anything more.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Vigyázz magadra.
Take care.
Används när man skriver till familj och vänner
Szeretlek
I love you.
Används när du skriver till din partner
Legjobbakat!
Best wishes,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Kívánom a legjobbakat! / Legjobbakat!
With best wishes,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Üdvözlettel,
Kindest regards,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Legjobbakat!
All the best,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Szeretettel,
All my love,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Szeretettel, / Sok puszi,
Lots of love,
Informellt, används när du skriver till din familj
Szeretettel, / Sok puszi,
Much love,
Informellt, används när du skriver till din familj