Tjeckiska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Lieber Johannes,
Milý Johne,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Liebe(r) Mama / Papa,
Milá maminko, Milý tatínku,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Lieber Onkel Hieronymus,
Milý strýčku Jerome,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Hallo Johannes,
Ahoj Johne,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Hey Johannes,
Čau Johne,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Johannes,
Johne,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Mein(e) Liebe(r),
Můj milý/Moje milá,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Mein(e) Liebste(r),
Můj nejdražší/Moje nejdražší,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Liebster Johannes,
Nejdražší Johne,
Informellt, används när man adresserar en partner
Vielen Dank für Deinen Brief.
Děkuji za Tvůj dopis.
Används när du svarar på korrespondens
Ich habe mich gefreut, wieder von Dir zu hören.
Dopis od Tebe mě moc potěšil.
Används när du svarar på korrespondens
Es tut mir leid, dass ich Dir so lange nicht mehr geschrieben habe.
Omlouvám se, že jsem Ti tak dlouho nenapsal(a).
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Es ist sehr lange her, dass wir voneinander gehört haben.
Je to tak dávno od doby, co jsme byli navzájem v kontaktu.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Ich schreibe Dir, um Dir zu berichten, dass...
Píši, abych Ti řekl(a), že...
Används när du har viktiga nyheter
Hast Du schon Pläne für...?
Už máš nějaké plány na... ?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Vielen Dank für die Zusendung / die Einladung / das Senden von...
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Ich bin Dir sehr dankbar für die Information / das Angebot / den Brief...
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Es war wirklich nett von Dir, mir zu schreiben / mich einzuladen / mir ... zu schicken.
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Ich freue mich, Dir zu berichten, dass...
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Ich habe mich sehr gefreut, zu hören, dass...
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
Leider muss ich Dir berichten, dass...
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Es tut mir so leid, zu erfahren, dass...
Je mi moc líto, že...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Liebe Grüße an... . Bitte richte ihnen aus, wie sehr ich sie vermisse.
Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
... grüßt herzlich.
... posílá pozdrav!
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Bitte grüße... von mir.
Pozdravuj ode mě... .
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Ich freue mich, bald von Dir zu hören.
Těším se na tvojí odpověď.
Används när du vill få ett svarsbrev
Schreib mir bitte bald zurück.
Napiš brzy.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Bitte schreib mir zurück, wenn...
Napiš mi prosím, až...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Bitte benachrichtige mich, wenn Du mehr weisst.
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Mach's gut.
Opatruj se.
Används när man skriver till familj och vänner
Ich liebe Dich.
Miluji tě.
Används när du skriver till din partner
Herzliche Grüße
S přáním všeho nejlepšího,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Mit besten Grüßen
Mějte se moc hezky,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Beste Grüße
Nejsrdečnější pozdravy,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Alles Gute
Jen to nejlepší,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Alles Liebe
S láskou,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Alles Liebe
S láskou,
Informellt, används när du skriver till din familj
Alles Liebe
S láskou,
Informellt, används när du skriver till din familj