Portugisiska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Sr. Vítor Silva
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista BA
45025-440
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Lieber Johannes,
Querido Vítor,
Querida Maria,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Liebe(r) Mama / Papa,
Querida Mãe,
Querido Pai,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Lieber Onkel Hieronymus,
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Hallo Johannes,
Olá Vítor,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Hey Johannes,
Oi Vítor,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Johannes,
Vítor,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Mein(e) Liebe(r),
Meu querido,
Minha querida,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Mein(e) Liebste(r),
Meu amado,
Minha amada,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Liebster Johannes,
Amado Vítor,
Amada Maria,
Informellt, används när man adresserar en partner
Vielen Dank für Deinen Brief.
Obrigado por sua carta.
Används när du svarar på korrespondens
Ich habe mich gefreut, wieder von Dir zu hören.
Foi bom ter notícias suas novamente.
Används när du svarar på korrespondens
Es tut mir leid, dass ich Dir so lange nicht mehr geschrieben habe.
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Es ist sehr lange her, dass wir voneinander gehört haben.
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Ich schreibe Dir, um Dir zu berichten, dass...
Escrevo-lhe para dizer que ...
Används när du har viktiga nyheter
Hast Du schon Pläne für...?
Você já fez planos para ...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Vielen Dank für die Zusendung / die Einladung / das Senden von...
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Ich bin Dir sehr dankbar für die Information / das Angebot / den Brief...
Sou muito grato a você por me avisar / oferecer / escrever...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Es war wirklich nett von Dir, mir zu schreiben / mich einzuladen / mir ... zu schicken.
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Ich freue mich, Dir zu berichten, dass...
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Ich habe mich sehr gefreut, zu hören, dass...
Fiquei satisfeito ao saber que ...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
Leider muss ich Dir berichten, dass...
Lamento informá-lo que ...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Es tut mir so leid, zu erfahren, dass...
Fiquei tão triste ao saber que ...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Liebe Grüße an... . Bitte richte ihnen aus, wie sehr ich sie vermisse.
Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
... grüßt herzlich.
...manda lembranças.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Bitte grüße... von mir.
Diga olá para ... por mim.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Ich freue mich, bald von Dir zu hören.
Espero ter notícias suas em breve.
Används när du vill få ett svarsbrev
Schreib mir bitte bald zurück.
Escreva novamente em breve.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Bitte schreib mir zurück, wenn...
Escreva de volta quando...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Bitte benachrichtige mich, wenn Du mehr weisst.
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Mach's gut.
Cuide-se.
Används när man skriver till familj och vänner
Ich liebe Dich.
Eu te amo.
Används när du skriver till din partner
Herzliche Grüße
Abraços,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Mit besten Grüßen
Com carinho,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Beste Grüße
Com carinho,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Alles Gute
Tudo de bom,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Alles Liebe
Com todo meu amor,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Alles Liebe
Com muito amor,
Informellt, används när du skriver till din familj
Alles Liebe
Com muito amor,
Informellt, används när du skriver till din familj