Esperanto | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Lieber Johannes,
Estimata John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Liebe(r) Mama / Papa,
Estimata paĉjo/panjo,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Lieber Onkel Hieronymus,
Estimata Onklo Jerome,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Hallo Johannes,
Saluton John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Hey Johannes,
Saluton John,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Johannes,
John,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Mein(e) Liebe(r),
Mia kara,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Mein(e) Liebste(r),
Mia kara,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Liebster Johannes,
Estimata John,
Informellt, används när man adresserar en partner
Vielen Dank für Deinen Brief.
Dankon pro via letero.
Används när du svarar på korrespondens
Ich habe mich gefreut, wieder von Dir zu hören.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Används när du svarar på korrespondens
Es tut mir leid, dass ich Dir so lange nicht mehr geschrieben habe.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Es ist sehr lange her, dass wir voneinander gehört haben.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Ich schreibe Dir, um Dir zu berichten, dass...
Mi skribas por informi vin, ke...
Används när du har viktiga nyheter
Hast Du schon Pläne für...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Vielen Dank für die Zusendung / die Einladung / das Senden von...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Ich bin Dir sehr dankbar für die Information / das Angebot / den Brief...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Es war wirklich nett von Dir, mir zu schreiben / mich einzuladen / mir ... zu schicken.
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Ich freue mich, Dir zu berichten, dass...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Ich habe mich sehr gefreut, zu hören, dass...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
Leider muss ich Dir berichten, dass...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Es tut mir so leid, zu erfahren, dass...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Liebe Grüße an... . Bitte richte ihnen aus, wie sehr ich sie vermisse.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
... grüßt herzlich.
...sendas lian/ŝian amon.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Bitte grüße... von mir.
Diru saluton al... por mi.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Ich freue mich, bald von Dir zu hören.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Används när du vill få ett svarsbrev
Schreib mir bitte bald zurück.
Reskribu baldaŭ.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Bitte schreib mir zurück, wenn...
Skribu reen kiam...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Bitte benachrichtige mich, wenn Du mehr weisst.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Mach's gut.
Atentu.
Används när man skriver till familj och vänner
Ich liebe Dich.
Mi amas vin.
Används när du skriver till din partner
Herzliche Grüße
Ĉion bonan,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Mit besten Grüßen
Ĉion bonan,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Beste Grüße
Ĉion bonan,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Alles Gute
Ĉion bonan,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Alles Liebe
Ĉiu mia amo,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Alles Liebe
Multe da amo,
Informellt, används när du skriver till din familj
Alles Liebe
Multa amo,
Informellt, används när du skriver till din familj