Esperanto | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Milý Johne,
Estimata John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Milá maminko, Milý tatínku,
Estimata paĉjo/panjo,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Milý strýčku Jerome,
Estimata Onklo Jerome,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Ahoj Johne,
Saluton John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Čau Johne,
Saluton John,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Johne,
John,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Můj milý/Moje milá,
Mia kara,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Můj nejdražší/Moje nejdražší,
Mia kara,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Nejdražší Johne,
Estimata John,
Informellt, används när man adresserar en partner
Děkuji za Tvůj dopis.
Dankon pro via letero.
Används när du svarar på korrespondens
Dopis od Tebe mě moc potěšil.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Används när du svarar på korrespondens
Omlouvám se, že jsem Ti tak dlouho nenapsal(a).
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Je to tak dávno od doby, co jsme byli navzájem v kontaktu.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Píši, abych Ti řekl(a), že...
Mi skribas por informi vin, ke...
Används när du har viktiga nyheter
Už máš nějaké plány na... ?
Ĉu vi havas planojn por...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Je mi moc líto, že...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
... posílá pozdrav!
...sendas lian/ŝian amon.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Pozdravuj ode mě... .
Diru saluton al... por mi.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Těším se na tvojí odpověď.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Används när du vill få ett svarsbrev
Napiš brzy.
Reskribu baldaŭ.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Napiš mi prosím, až...
Skribu reen kiam...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Opatruj se.
Atentu.
Används när man skriver till familj och vänner
Miluji tě.
Mi amas vin.
Används när du skriver till din partner
S přáním všeho nejlepšího,
Ĉion bonan,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Mějte se moc hezky,
Ĉion bonan,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Nejsrdečnější pozdravy,
Ĉion bonan,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Jen to nejlepší,
Ĉion bonan,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
S láskou,
Ĉiu mia amo,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
S láskou,
Multe da amo,
Informellt, används när du skriver till din familj
S láskou,
Multa amo,
Informellt, används när du skriver till din familj