Vietnamesiska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

นาย N. Summerbee
ถนนหลัก 335
New York NY 92926
Ông Nguyễn Văn A
219 Đội Cấn, Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
คุณ Jeremy Rhodes
ถนนเลขที่212 ถนนSilverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
คุณ Adam Smith
เลขถนน 8 ถนน Crossfield
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
คุณ Sally Davies
เลขถนน155 ถนนMountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
คุณ Celia Jones
เลขที่ถนน47 ถนนHerbert
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
ถนน Alex Marshall
ถนนเลขที่ 745 ถนน King
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

เรียน จอห์น
Gửi Vi,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
เรียนคุณพ่อ/คุณแม่
Gửi bố / mẹ,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
เรียนคุณลุง เจอโรม
Cháu chào chú Triều,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
สวัสดีค่ะ/ครับ คุณจอห์น
Lam thân mến,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
ว่าไง จอห์น
Thương thân mến,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
จอห์น
Tùng à,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
ที่รักของฉัน
Bạn / bố / mẹ thân yêu,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
สุดที่รักของฉัน
Anh / Em thân yêu,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
ถึงจอห์นสุดที่รัก
Trúc thân yêu,
Informellt, används när man adresserar en partner
ขอบคุณสำหรับจดหมายของคุณ
Cảm ơn bạn đã gửi thư cho mình.
Används när du svarar på korrespondens
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่คุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Mình rất vui khi nhận được thư của bạn.
Används när du svarar på korrespondens
ฉันต้องขอโทษคุณมากที่ไม่ได้ติดต่อคุณมาเป็นระยะเวลานาน
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
มันเป็นเวลานานมากที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
Används när du har viktiga nyheter
คุณมีแผนสำหรับ...แล้วหรือยัง?
Bạn có rảnh vào...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
ขอบคุณมากสำหรับการส่ง/เชิญชวน/แนบมา...
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
ฉันรู้สึกดีใจมากที่คุณบอกให้ฉันทราบ/เอื้อ/เขียนถึงฉัน
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
มันเป็นเรื่องดีอย่างมากที่คุณเขียน/เชิญชวน/ส่ง...มาให้ฉัน
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่จะประกาศว่า...
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
Mình rất vui khi được biết...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
ฉันขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Mình rất tiếc phải báo rằng...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
ฉันต้องขอแสดงความเสียใจที่ได้ยินว่า...
Mình rất tiếc khi hay tin...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

ส่งความรักของฉันให้แก่...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
...ส่งความรักของเขาและเธอมาให้คุณ
... gửi lời chào cho bạn.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
Cho mình gửi lời chào tới...
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Används när du vill få ett svarsbrev
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
กรุณาติดต่อกลับมาเมื่อ...
Hãy hồi âm cho mình khi...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
กรุณาส่งข่าวคราวมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
ดูแลตัวเองดีๆนะ
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Används när man skriver till familj och vänner
ฉันรักคุณ
Em yêu anh / Anh yêu em.
Används när du skriver till din partner
ขอให้โชคดี
Thân ái,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
ขอให้โชคดี
Thân,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Thân thương,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
โชคดี
Thân mến,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
ด้วยความรักยิ่ง
Thân mến,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
ด้วยความรักอย่างยิ่ง
Thân thương,
Informellt, används när du skriver till din familj
รักอย่างมาก
Thân thương,
Informellt, används när du skriver till din familj