Kinesiska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

นาย N. Summerbee
ถนนหลัก 335
New York NY 92926
N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
คุณ Jeremy Rhodes
ถนนเลขที่212 ถนนSilverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
คุณ Adam Smith
เลขถนน 8 ถนน Crossfield
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
คุณ Sally Davies
เลขถนน155 ถนนMountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
คุณ Celia Jones
เลขที่ถนน47 ถนนHerbert
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
ถนน Alex Marshall
ถนนเลขที่ 745 ถนน King
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

เรียน จอห์น
亲爱的约翰,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
เรียนคุณพ่อ/คุณแม่
亲爱的妈妈/爸爸,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
เรียนคุณลุง เจอโรม
亲爱的Jerome叔叔,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
สวัสดีค่ะ/ครับ คุณจอห์น
你好,约翰,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
ว่าไง จอห์น
嘿,约翰,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
จอห์น
约翰,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
ที่รักของฉัน
我亲爱的,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
สุดที่รักของฉัน
我最亲爱的,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
ถึงจอห์นสุดที่รัก
最亲爱的约翰,
Informellt, används när man adresserar en partner
ขอบคุณสำหรับจดหมายของคุณ
谢谢您的来信。
Används när du svarar på korrespondens
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่คุณตอบกลับมาอีกครั้ง
很高兴再次收到您的来信。
Används när du svarar på korrespondens
ฉันต้องขอโทษคุณมากที่ไม่ได้ติดต่อคุณมาเป็นระยะเวลานาน
对不起,这么久没有给你写信。
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
มันเป็นเวลานานมากที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
我给您写信是为了告诉您...
Används när du har viktiga nyheter
คุณมีแผนสำหรับ...แล้วหรือยัง?
你有没有...的计划?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
ขอบคุณมากสำหรับการส่ง/เชิญชวน/แนบมา...
非常感谢发送/邀请/附上...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
ฉันรู้สึกดีใจมากที่คุณบอกให้ฉันทราบ/เอื้อ/เขียนถึงฉัน
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
มันเป็นเรื่องดีอย่างมากที่คุณเขียน/เชิญชวน/ส่ง...มาให้ฉัน
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่จะประกาศว่า...
很高兴宣布...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
听到...我非常高兴
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
ฉันขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
很遗憾地告诉你们...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
ฉันต้องขอแสดงความเสียใจที่ได้ยินว่า...
听到...很遗憾
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

ส่งความรักของฉันให้แก่...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
...ส่งความรักของเขาและเธอมาให้คุณ
...致上他/她的祝福。
Används när du skickar hälsningar från någon annan
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
代我向...问好。
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณตอบกลับมาอีกครั้ง
我期待着尽快能收到您的回复。
Används när du vill få ett svarsbrev
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
尽快回复。
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
กรุณาติดต่อกลับมาเมื่อ...
当...,请回复
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
กรุณาส่งข่าวคราวมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
如果你有更多消息时,请发送给我。
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
ดูแลตัวเองดีๆนะ
保重。
Används när man skriver till familj och vänner
ฉันรักคุณ
我爱你。
Används när du skriver till din partner
ขอให้โชคดี
衷心的祝福,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
ขอให้โชคดี
致以最衷心的祝福,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
最衷心的问候,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
โชคดี
一切顺利,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
ด้วยความรักยิ่ง
致以我的祝福,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
ด้วยความรักอย่างยิ่ง
衷心祝福,
Informellt, används när du skriver till din familj
รักอย่างมาก
衷心祝福,
Informellt, används när du skriver till din familj