Japanska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

นาย N. Summerbee
ถนนหลัก 335
New York NY 92926
123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
คุณ Jeremy Rhodes
ถนนเลขที่212 ถนนSilverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
คุณ Adam Smith
เลขถนน 8 ถนน Crossfield
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
คุณ Sally Davies
เลขถนน155 ถนนMountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
คุณ Celia Jones
เลขที่ถนน47 ถนนHerbert
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
ถนน Alex Marshall
ถนนเลขที่ 745 ถนน King
West End, Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

เรียน จอห์น
佐藤君へ
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
เรียนคุณพ่อ/คุณแม่
お母さんへ/お父さんへ
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
เรียนคุณลุง เจอโรม
太郎おじさんへ
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
สวัสดีค่ะ/ครับ คุณจอห์น
佐藤君へ
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
ว่าไง จอห์น
太郎くんへ
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
จอห์น
太郎くんへ
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
ที่รักของฉัน
太郎へ
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
สุดที่รักของฉัน
太郎へ
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
ถึงจอห์นสุดที่รัก
太郎へ
Informellt, används när man adresserar en partner
ขอบคุณสำหรับจดหมายของคุณ
お手紙ありがとう。
Används när du svarar på korrespondens
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่คุณตอบกลับมาอีกครั้ง
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Används när du svarar på korrespondens
ฉันต้องขอโทษคุณมากที่ไม่ได้ติดต่อคุณมาเป็นระยะเวลานาน
長い間連絡してなくてごめんね。
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
มันเป็นเวลานานมากที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
しばらく連絡を取ってなかったね。
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
・・・・をお知らせします。
Används när du har viktiga nyheter
คุณมีแผนสำหรับ...แล้วหรือยัง?
・・・・に何か予定はありますか?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
ขอบคุณมากสำหรับการส่ง/เชิญชวน/แนบมา...
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
ฉันรู้สึกดีใจมากที่คุณบอกให้ฉันทราบ/เอื้อ/เขียนถึงฉัน
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
มันเป็นเรื่องดีอย่างมากที่คุณเขียน/เชิญชวน/ส่ง...มาให้ฉัน
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่จะประกาศว่า...
・・・・を報告します。
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
ฉันขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
残念だけど・・・・をお知らせます。
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
ฉันต้องขอแสดงความเสียใจที่ได้ยินว่า...
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

ส่งความรักของฉันให้แก่...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
...ส่งความรักของเขาและเธอมาให้คุณ
・・・・がよろしく言っていました。
Används när du skickar hälsningar från någon annan
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
・・・・によろしく言っておいてね。
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณตอบกลับมาอีกครั้ง
お返事を待っています。
Används när du vill få ett svarsbrev
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
はやく返事を書いてね。
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
กรุณาติดต่อกลับมาเมื่อ...
・・・・の時は連絡してください。
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
กรุณาส่งข่าวคราวมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
なにか報告があったらまた教えてください。
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
ดูแลตัวเองดีๆนะ
元気でね
Används när man skriver till familj och vänner
ฉันรักคุณ
好きだよ
Används när du skriver till din partner
ขอให้โชคดี
じゃあね
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
ขอให้โชคดี
じゃあね
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
またね
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
โชคดี
元気でね
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
ด้วยความรักยิ่ง
元気でね
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
ด้วยความรักอย่างยิ่ง
元気でね
Informellt, används när du skriver till din familj
รักอย่างมาก
体に気をつけてね
Informellt, används när du skriver till din familj