Franska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

นาย N. Summerbee
ถนนหลัก 335
New York NY 92926
Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
คุณ Jeremy Rhodes
ถนนเลขที่212 ถนนSilverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
คุณ Adam Smith
เลขถนน 8 ถนน Crossfield
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
คุณ Sally Davies
เลขถนน155 ถนนMountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
คุณ Celia Jones
เลขที่ถนน47 ถนนHerbert
Floreat
Perth WA 6018
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
ถนน Alex Marshall
ถนนเลขที่ 745 ถนน King
West End, Wellington 0680
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

เรียน จอห์น
Cher Benjamin,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
เรียนคุณพ่อ/คุณแม่
Chère Maman / Cher Papa,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
เรียนคุณลุง เจอโรม
Cher Oncle Jeremy,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
สวัสดีค่ะ/ครับ คุณจอห์น
Salut Sylvain,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
ว่าไง จอห์น
Coucou Daniel,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
จอห์น
Victor,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
ที่รักของฉัน
Mon chéri / Ma chérie,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
สุดที่รักของฉัน
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
ถึงจอห์นสุดที่รัก
Mon très cher Christophe,
Informellt, används när man adresserar en partner
ขอบคุณสำหรับจดหมายของคุณ
Merci pour votre lettre.
Används när du svarar på korrespondens
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่คุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
Används när du svarar på korrespondens
ฉันต้องขอโทษคุณมากที่ไม่ได้ติดต่อคุณมาเป็นระยะเวลานาน
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
มันเป็นเวลานานมากที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
Je t'écris pour te dire que...
Används när du har viktiga nyheter
คุณมีแผนสำหรับ...แล้วหรือยัง?
As-tu prévu quelque chose pour...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
ขอบคุณมากสำหรับการส่ง/เชิญชวน/แนบมา...
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
ฉันรู้สึกดีใจมากที่คุณบอกให้ฉันทราบ/เอื้อ/เขียนถึงฉัน
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
มันเป็นเรื่องดีอย่างมากที่คุณเขียน/เชิญชวน/ส่ง...มาให้ฉัน
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่จะประกาศว่า...
J'ai la joie de vous annoncer que...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
ฉันขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
J'ai le regret de vous informer que...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
ฉันต้องขอแสดงความเสียใจที่ได้ยินว่า...
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

ส่งความรักของฉันให้แก่...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
...ส่งความรักของเขาและเธอมาให้คุณ
...envoie ses salutations.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
Dis bonjour à... de ma part.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
Används när du vill få ett svarsbrev
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
Écris-moi vite.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
กรุณาติดต่อกลับมาเมื่อ...
Écris-moi quand...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
กรุณาส่งข่าวคราวมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
ดูแลตัวเองดีๆนะ
Prends soin de toi.
Används när man skriver till familj och vänner
ฉันรักคุณ
Je t'aime.
Används när du skriver till din partner
ขอให้โชคดี
Tous mes vœux,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
ขอให้โชคดี
Amitiés,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Amicalement,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
โชคดี
Bien à vous/toi,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
ด้วยความรักยิ่ง
Tendrement,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
ด้วยความรักอย่างยิ่ง
Bises,
Informellt, används när du skriver till din familj
รักอย่างมาก
Bisous,
Informellt, används när du skriver till din familj