Esperanto | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

นาย N. Summerbee
ถนนหลัก 335
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
คุณ Jeremy Rhodes
ถนนเลขที่212 ถนนSilverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
คุณ Adam Smith
เลขถนน 8 ถนน Crossfield
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
คุณ Sally Davies
เลขถนน155 ถนนMountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
คุณ Celia Jones
เลขที่ถนน47 ถนนHerbert
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
ถนน Alex Marshall
ถนนเลขที่ 745 ถนน King
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

เรียน จอห์น
Estimata John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
เรียนคุณพ่อ/คุณแม่
Estimata paĉjo/panjo,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
เรียนคุณลุง เจอโรม
Estimata Onklo Jerome,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
สวัสดีค่ะ/ครับ คุณจอห์น
Saluton John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
ว่าไง จอห์น
Saluton John,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
จอห์น
John,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
ที่รักของฉัน
Mia kara,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
สุดที่รักของฉัน
Mia kara,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
ถึงจอห์นสุดที่รัก
Estimata John,
Informellt, används när man adresserar en partner
ขอบคุณสำหรับจดหมายของคุณ
Dankon pro via letero.
Används när du svarar på korrespondens
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่คุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Estis bona denove aŭdi de vi.
Används när du svarar på korrespondens
ฉันต้องขอโทษคุณมากที่ไม่ได้ติดต่อคุณมาเป็นระยะเวลานาน
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
มันเป็นเวลานานมากที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
Mi skribas por informi vin, ke...
Används när du har viktiga nyheter
คุณมีแผนสำหรับ...แล้วหรือยัง?
Ĉu vi havas planojn por...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
ขอบคุณมากสำหรับการส่ง/เชิญชวน/แนบมา...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
ฉันรู้สึกดีใจมากที่คุณบอกให้ฉันทราบ/เอื้อ/เขียนถึงฉัน
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
มันเป็นเรื่องดีอย่างมากที่คุณเขียน/เชิญชวน/ส่ง...มาให้ฉัน
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่จะประกาศว่า...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
ฉันขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
ฉันต้องขอแสดงความเสียใจที่ได้ยินว่า...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

ส่งความรักของฉันให้แก่...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
...ส่งความรักของเขาและเธอมาให้คุณ
...sendas lian/ŝian amon.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
Diru saluton al... por mi.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Används när du vill få ett svarsbrev
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
Reskribu baldaŭ.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
กรุณาติดต่อกลับมาเมื่อ...
Skribu reen kiam...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
กรุณาส่งข่าวคราวมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
ดูแลตัวเองดีๆนะ
Atentu.
Används när man skriver till familj och vänner
ฉันรักคุณ
Mi amas vin.
Används när du skriver till din partner
ขอให้โชคดี
Ĉion bonan,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
ขอให้โชคดี
Ĉion bonan,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Ĉion bonan,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
โชคดี
Ĉion bonan,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
ด้วยความรักยิ่ง
Ĉiu mia amo,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
ด้วยความรักอย่างยิ่ง
Multe da amo,
Informellt, används när du skriver till din familj
รักอย่างมาก
Multa amo,
Informellt, används när du skriver till din familj