Engelska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

นาย N. Summerbee
ถนนหลัก 335
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
คุณ Jeremy Rhodes
ถนนเลขที่212 ถนนSilverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
คุณ Adam Smith
เลขถนน 8 ถนน Crossfield
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
คุณ Sally Davies
เลขถนน155 ถนนMountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
คุณ Celia Jones
เลขที่ถนน47 ถนนHerbert
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
ถนน Alex Marshall
ถนนเลขที่ 745 ถนน King
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

เรียน จอห์น
Dear John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
เรียนคุณพ่อ/คุณแม่
Dear Mum / Dad,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
เรียนคุณลุง เจอโรม
Dear Uncle Jerome,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
สวัสดีค่ะ/ครับ คุณจอห์น
Hello John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
ว่าไง จอห์น
Hey John,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
จอห์น
John,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
ที่รักของฉัน
My Dear,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
สุดที่รักของฉัน
My Dearest,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
ถึงจอห์นสุดที่รัก
Dearest John,
Informellt, används när man adresserar en partner
ขอบคุณสำหรับจดหมายของคุณ
Thank you for your letter.
Används när du svarar på korrespondens
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่คุณตอบกลับมาอีกครั้ง
It was good to hear from you again.
Används när du svarar på korrespondens
ฉันต้องขอโทษคุณมากที่ไม่ได้ติดต่อคุณมาเป็นระยะเวลานาน
I am very sorry I haven't written for so long.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
มันเป็นเวลานานมากที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
It's such a long time since we had any contact.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
I am writing to tell you that…
Används när du har viktiga nyheter
คุณมีแผนสำหรับ...แล้วหรือยัง?
Have you made any plans for…?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
ขอบคุณมากสำหรับการส่ง/เชิญชวน/แนบมา...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
ฉันรู้สึกดีใจมากที่คุณบอกให้ฉันทราบ/เอื้อ/เขียนถึงฉัน
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
มันเป็นเรื่องดีอย่างมากที่คุณเขียน/เชิญชวน/ส่ง...มาให้ฉัน
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่จะประกาศว่า...
I am delighted to announce that…
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
I was delighted to hear that…
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
ฉันขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
I am sorry to inform you that…
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
ฉันต้องขอแสดงความเสียใจที่ได้ยินว่า...
I was so sorry to hear that…
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

ส่งความรักของฉันให้แก่...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
...ส่งความรักของเขาและเธอมาให้คุณ
…sends his / her love.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
Say hello to…for me.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณตอบกลับมาอีกครั้ง
I look forward to hearing from you soon.
Används när du vill få ett svarsbrev
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
Write back soon.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
กรุณาติดต่อกลับมาเมื่อ...
Do write back when…
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
กรุณาส่งข่าวคราวมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
Send me news, when you know anything more.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
ดูแลตัวเองดีๆนะ
Take care.
Används när man skriver till familj och vänner
ฉันรักคุณ
I love you.
Används när du skriver till din partner
ขอให้โชคดี
Best wishes,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
ขอให้โชคดี
With best wishes,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Kindest regards,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
โชคดี
All the best,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
ด้วยความรักยิ่ง
All my love,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
ด้วยความรักอย่างยิ่ง
Lots of love,
Informellt, används när du skriver till din familj
รักอย่างมาก
Much love,
Informellt, används när du skriver till din familj