Portugisiska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
Sr. Vítor Silva
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista BA
45025-440
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Hej John,
Querido Vítor,
Querida Maria,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Hej mamma/pappa,
Querida Mãe,
Querido Pai,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Hej farbror/morbror Jerome,
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Hejsan John,
Olá Vítor,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Halloj John,
Oi Vítor,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
John,
Vítor,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Min kära,
Meu querido,
Minha querida,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Min älskling,
Meu amado,
Minha amada,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Min käre John,
Amado Vítor,
Amada Maria,
Informellt, används när man adresserar en partner
Tack för ditt brev.
Obrigado por sua carta.
Används när du svarar på korrespondens
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Foi bom ter notícias suas novamente.
Används när du svarar på korrespondens
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Jag skriver för att berätta att ...
Escrevo-lhe para dizer que ...
Används när du har viktiga nyheter
Har ni några planer för ...?
Você já fez planos para ...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Sou muito grato a você por me avisar / oferecer / escrever...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Det gläder mig att kunna meddela att ...
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Det glädjer mig att höra att ...
Fiquei satisfeito ao saber que ...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
Lamento informá-lo que ...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Jag blev så ledsen att höra att ...
Fiquei tão triste ao saber que ...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
... hälsar.
...manda lembranças.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Hälsa ... från mig.
Diga olá para ... por mim.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Espero ter notícias suas em breve.
Används när du vill få ett svarsbrev
Skriv tillbaka snart.
Escreva novamente em breve.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Skriv gärna tillbaka när ...
Escreva de volta quando...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Meddela mig då du vet något mer.
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Sköt om dig.
Cuide-se.
Används när man skriver till familj och vänner
Jag älskar dig.
Eu te amo.
Används när du skriver till din partner
Varma hälsningar,
Abraços,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Hjärtliga hälsningar,
Com carinho,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Hjärtligaste hälsningar,
Com carinho,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Jag önskar dig allt gott,
Tudo de bom,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Många kramar,
Com todo meu amor,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Kramar,
Com muito amor,
Informellt, används när du skriver till din familj
Puss och kram,
Com muito amor,
Informellt, används när du skriver till din familj