Nederländska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Hej John,
Beste Jan
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Hej mamma/pappa,
Beste mama / papa
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Hej farbror/morbror Jerome,
Beste oom Jeroen
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Hejsan John,
Hallo Jan
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Halloj John,
Hoi Jan
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
John,
Jan
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Min kära,
Lieve ...
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Min älskling,
Liefste ...
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Min käre John,
Lieve Jan
Informellt, används när man adresserar en partner
Tack för ditt brev.
Hartelijk dank voor jouw brief.
Används när du svarar på korrespondens
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Används när du svarar på korrespondens
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Jag skriver för att berätta att ...
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Används när du har viktiga nyheter
Har ni några planer för ...?
Heb je al plannen voor ...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Det gläder mig att kunna meddela att ...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Det glädjer mig att höra att ...
Ik was erg blij om te horen dat ...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
Helaas moet ik je melden dat ...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Jag blev så ledsen att höra att ...
Het spijt me te moeten horen dat ...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
... hälsar.
... doet jou de groeten.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Hälsa ... från mig.
Doe ... de groeten namens mij.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Ik hoop snel van jou te horen.
Används när du vill få ett svarsbrev
Skriv tillbaka snart.
Schrijf me snel terug.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Skriv gärna tillbaka när ...
Schrijf me snel terug wanneer ...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Meddela mig då du vet något mer.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Sköt om dig.
Het ga je goed.
Används när man skriver till familj och vänner
Jag älskar dig.
Ik hou van je.
Används när du skriver till din partner
Varma hälsningar,
Hartelijke groeten,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Hjärtliga hälsningar,
Met hartelijke groeten,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Hjärtligaste hälsningar,
Groeten,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Jag önskar dig allt gott,
Groeten,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Många kramar,
Liefs,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Kramar,
Liefs,
Informellt, används när du skriver till din familj
Puss och kram,
Liefs,
Informellt, används när du skriver till din familj