Kinesiska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Hej John,
亲爱的约翰,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Hej mamma/pappa,
亲爱的妈妈/爸爸,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Hej farbror/morbror Jerome,
亲爱的Jerome叔叔,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Hejsan John,
你好,约翰,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Halloj John,
嘿,约翰,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
John,
约翰,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Min kära,
我亲爱的,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Min älskling,
我最亲爱的,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Min käre John,
最亲爱的约翰,
Informellt, används när man adresserar en partner
Tack för ditt brev.
谢谢您的来信。
Används när du svarar på korrespondens
Det var roligt att du hörde av dig igen.
很高兴再次收到您的来信。
Används när du svarar på korrespondens
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
对不起,这么久没有给你写信。
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Jag skriver för att berätta att ...
我给您写信是为了告诉您...
Används när du har viktiga nyheter
Har ni några planer för ...?
你有没有...的计划?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
非常感谢发送/邀请/附上...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Det gläder mig att kunna meddela att ...
很高兴宣布...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Det glädjer mig att höra att ...
听到...我非常高兴
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
很遗憾地告诉你们...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Jag blev så ledsen att höra att ...
听到...很遗憾
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
... hälsar.
...致上他/她的祝福。
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Hälsa ... från mig.
代我向...问好。
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
我期待着尽快能收到您的回复。
Används när du vill få ett svarsbrev
Skriv tillbaka snart.
尽快回复。
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Skriv gärna tillbaka när ...
当...,请回复
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Meddela mig då du vet något mer.
如果你有更多消息时,请发送给我。
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Sköt om dig.
保重。
Används när man skriver till familj och vänner
Jag älskar dig.
我爱你。
Används när du skriver till din partner
Varma hälsningar,
衷心的祝福,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Hjärtliga hälsningar,
致以最衷心的祝福,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Hjärtligaste hälsningar,
最衷心的问候,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Jag önskar dig allt gott,
一切顺利,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Många kramar,
致以我的祝福,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Kramar,
衷心祝福,
Informellt, används när du skriver till din familj
Puss och kram,
衷心祝福,
Informellt, används när du skriver till din familj