Italienska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Hej John,
Caro Luca,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Hej mamma/pappa,
Cari mamma e papà,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Hej farbror/morbror Jerome,
Caro zio Flavio,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Hejsan John,
Ciao Matteo,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Halloj John,
Ciao Matty!
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
John,
Luca,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Min kära,
Tesoro,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Min älskling,
Amore,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Min käre John,
Amore mio,
Informellt, används när man adresserar en partner
Tack för ditt brev.
Grazie per avermi scritto.
Används när du svarar på korrespondens
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Che bello sentirti!
Används när du svarar på korrespondens
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Jag skriver för att berätta att ...
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Används när du har viktiga nyheter
Har ni några planer för ...?
Hai già dei piani per...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Det gläder mig att kunna meddela att ...
Sono felice di annunciarti che...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Det glädjer mig att höra att ...
Sono davvero felice di sapere che...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
Mi dispiace molto doverti dire che...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Jag blev så ledsen att höra att ...
Mi dispiace sapere che...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
... hälsar.
...ti manda i suoi saluti.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Hälsa ... från mig.
Salutami...
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Spero di avere presto tue notizie.
Används när du vill få ett svarsbrev
Skriv tillbaka snart.
Rispondimi presto.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Skriv gärna tillbaka när ...
Rispondimi non appena...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Meddela mig då du vet något mer.
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Sköt om dig.
Stammi bene.
Används när man skriver till familj och vänner
Jag älskar dig.
Ti amo.
Används när du skriver till din partner
Varma hälsningar,
I migliori auguri
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Hjärtliga hälsningar,
Con i migliori auguri
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Hjärtligaste hälsningar,
Cari saluti
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Jag önskar dig allt gott,
Tante belle cose
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Många kramar,
Con tanto amore
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Kramar,
Tanti cari saluti
Informellt, används när du skriver till din familj
Puss och kram,
Con affetto,
Informellt, används när du skriver till din familj