Franska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Hej John,
Cher Benjamin,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Hej mamma/pappa,
Chère Maman / Cher Papa,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Hej farbror/morbror Jerome,
Cher Oncle Jeremy,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Hejsan John,
Salut Sylvain,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Halloj John,
Coucou Daniel,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
John,
Victor,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Min kära,
Mon chéri / Ma chérie,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Min älskling,
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Min käre John,
Mon très cher Christophe,
Informellt, används när man adresserar en partner
Tack för ditt brev.
Merci pour votre lettre.
Används när du svarar på korrespondens
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
Används när du svarar på korrespondens
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Jag skriver för att berätta att ...
Je t'écris pour te dire que...
Används när du har viktiga nyheter
Har ni några planer för ...?
As-tu prévu quelque chose pour...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Det gläder mig att kunna meddela att ...
J'ai la joie de vous annoncer que...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Det glädjer mig att höra att ...
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
J'ai le regret de vous informer que...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Jag blev så ledsen att höra att ...
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
... hälsar.
...envoie ses salutations.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Hälsa ... från mig.
Dis bonjour à... de ma part.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
Används när du vill få ett svarsbrev
Skriv tillbaka snart.
Écris-moi vite.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Skriv gärna tillbaka när ...
Écris-moi quand...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Meddela mig då du vet något mer.
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Sköt om dig.
Prends soin de toi.
Används när man skriver till familj och vänner
Jag älskar dig.
Je t'aime.
Används när du skriver till din partner
Varma hälsningar,
Tous mes vœux,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Hjärtliga hälsningar,
Amitiés,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Hjärtligaste hälsningar,
Amicalement,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Jag önskar dig allt gott,
Bien à vous/toi,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Många kramar,
Tendrement,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Kramar,
Bises,
Informellt, används när du skriver till din familj
Puss och kram,
Bisous,
Informellt, används när du skriver till din familj