Esperanto | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Hej John,
Estimata John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Hej mamma/pappa,
Estimata paĉjo/panjo,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Hej farbror/morbror Jerome,
Estimata Onklo Jerome,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Hejsan John,
Saluton John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Halloj John,
Saluton John,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
John,
John,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Min kära,
Mia kara,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Min älskling,
Mia kara,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Min käre John,
Estimata John,
Informellt, används när man adresserar en partner
Tack för ditt brev.
Dankon pro via letero.
Används när du svarar på korrespondens
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Används när du svarar på korrespondens
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Jag skriver för att berätta att ...
Mi skribas por informi vin, ke...
Används när du har viktiga nyheter
Har ni några planer för ...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Det gläder mig att kunna meddela att ...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Det glädjer mig att höra att ...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Jag blev så ledsen att höra att ...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
... hälsar.
...sendas lian/ŝian amon.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Hälsa ... från mig.
Diru saluton al... por mi.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Används när du vill få ett svarsbrev
Skriv tillbaka snart.
Reskribu baldaŭ.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Skriv gärna tillbaka när ...
Skribu reen kiam...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Meddela mig då du vet något mer.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Sköt om dig.
Atentu.
Används när man skriver till familj och vänner
Jag älskar dig.
Mi amas vin.
Används när du skriver till din partner
Varma hälsningar,
Ĉion bonan,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Hjärtliga hälsningar,
Ĉion bonan,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Hjärtligaste hälsningar,
Ĉion bonan,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Jag önskar dig allt gott,
Ĉion bonan,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Många kramar,
Ĉiu mia amo,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Kramar,
Multe da amo,
Informellt, används när du skriver till din familj
Puss och kram,
Multa amo,
Informellt, används när du skriver till din familj