Engelska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Hej John,
Dear John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Hej mamma/pappa,
Dear Mum / Dad,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Hej farbror/morbror Jerome,
Dear Uncle Jerome,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Hejsan John,
Hello John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Halloj John,
Hey John,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
John,
John,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Min kära,
My Dear,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Min älskling,
My Dearest,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Min käre John,
Dearest John,
Informellt, används när man adresserar en partner
Tack för ditt brev.
Thank you for your letter.
Används när du svarar på korrespondens
Det var roligt att du hörde av dig igen.
It was good to hear from you again.
Används när du svarar på korrespondens
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
I am very sorry I haven't written for so long.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
It's such a long time since we had any contact.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Jag skriver för att berätta att ...
I am writing to tell you that…
Används när du har viktiga nyheter
Har ni några planer för ...?
Have you made any plans for…?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Det gläder mig att kunna meddela att ...
I am delighted to announce that…
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Det glädjer mig att höra att ...
I was delighted to hear that…
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
I am sorry to inform you that…
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Jag blev så ledsen att höra att ...
I was so sorry to hear that…
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
... hälsar.
…sends his / her love.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Hälsa ... från mig.
Say hello to…for me.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
I look forward to hearing from you soon.
Används när du vill få ett svarsbrev
Skriv tillbaka snart.
Write back soon.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Skriv gärna tillbaka när ...
Do write back when…
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Meddela mig då du vet något mer.
Send me news, when you know anything more.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Sköt om dig.
Take care.
Används när man skriver till familj och vänner
Jag älskar dig.
I love you.
Används när du skriver till din partner
Varma hälsningar,
Best wishes,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Hjärtliga hälsningar,
With best wishes,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Hjärtligaste hälsningar,
Kindest regards,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Jag önskar dig allt gott,
All the best,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Många kramar,
All my love,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Kramar,
Lots of love,
Informellt, används när du skriver till din familj
Puss och kram,
Much love,
Informellt, används när du skriver till din familj