Ungerska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Sra. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Querido Juan:
Kedves John!
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Mamá / Papá:
Kedves Anya / Apa!
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Querido tío José:
Kedves Jerome Nagybácsi!
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Hola Juan:
Szia John!
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Hola Juan:
Szia John!
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Juan:
John!
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Querido:
Kedvesem / Drágám!
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Mi amor:
Kedvesem / Drágám!
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Amado Juan:
Drága John!
Informellt, används när man adresserar en partner
Gracias por su / tu carta.
Köszönöm a leveledet.
Används när du svarar på korrespondens
Fue un placer escuchar de ti / usted.
Jó volt megint hallani felőled.
Används när du svarar på korrespondens
Disculpa que no te haya escrito desde hace tanto...
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Ha pasado tanto tiempo desde nuestro último contacto.
Olyan régóta nem beszéltünk már.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Escribo para decirle / decirte que...
Azért írok, hogy elmondjam ...
Används när du har viktiga nyheter
¿Tienes / Tiene planes para... ?
Van már valami programod...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Muchas gracias por enviar / invitar / adjuntar...
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / mellékelted...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Estoy muy agradecido(a) por hacerme saber / ofrecerme / escribirme
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felkínáltad / írtál nekem...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Fue un bello gesto de tu / su parte haberme escrito / invitado / enviado
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Me complace anunciar que...
Örömmel jelentem be, hogy ...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Estoy encantado(a) de escuchar que...
Örömmel hallottam, hogy ...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
Siento informarte que...
Sajnálattal értesítelek, hogy ...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Lamenté mucho cuando escuché que...
Sajnálattal hallottam, hogy ...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Envía cariños a X... y diles cuánto los extraño.
Add át üdvözletemet a ... és mondd meg nekik, hogy mennyire hiányoznak.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
X te envía muchos cariños.
... is üdvözletét küldi.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Saluda a X de mi parte.
Üdvözöld...-t helyettem is.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Espero saber de ti pronto.
Várom a válaszodat.
Används när du vill få ett svarsbrev
Escríbeme pronto.
Írj hamar.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Escríbeme cuando...
Írj, amint ....
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Escríbeme cuando tengas más información.
Írj, ha többet megtudsz.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Cuídate / Cuídense
Vigyázz magadra.
Används när man skriver till familj och vänner
Te amo,
Szeretlek
Används när du skriver till din partner
Cariños,
Legjobbakat!
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Cariños,
Kívánom a legjobbakat! / Legjobbakat!
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Cariños,
Üdvözlettel,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Mis mejores deseos,
Legjobbakat!
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Con todo mi amor,
Szeretettel,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Con todo mi amor,
Szeretettel, / Sok puszi,
Informellt, används när du skriver till din familj
Con amor,
Szeretettel, / Sok puszi,
Informellt, används när du skriver till din familj