Nederländska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Sra. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Querido Juan:
Beste Jan
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Mamá / Papá:
Beste mama / papa
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Querido tío José:
Beste oom Jeroen
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Hola Juan:
Hallo Jan
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Hola Juan:
Hoi Jan
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Juan:
Jan
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Querido:
Lieve ...
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Mi amor:
Liefste ...
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Amado Juan:
Lieve Jan
Informellt, används när man adresserar en partner
Gracias por su / tu carta.
Hartelijk dank voor jouw brief.
Används när du svarar på korrespondens
Fue un placer escuchar de ti / usted.
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Används när du svarar på korrespondens
Disculpa que no te haya escrito desde hace tanto...
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Ha pasado tanto tiempo desde nuestro último contacto.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Escribo para decirle / decirte que...
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Används när du har viktiga nyheter
¿Tienes / Tiene planes para... ?
Heb je al plannen voor ...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Muchas gracias por enviar / invitar / adjuntar...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Estoy muy agradecido(a) por hacerme saber / ofrecerme / escribirme
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Fue un bello gesto de tu / su parte haberme escrito / invitado / enviado
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Me complace anunciar que...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Estoy encantado(a) de escuchar que...
Ik was erg blij om te horen dat ...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
Siento informarte que...
Helaas moet ik je melden dat ...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Lamenté mucho cuando escuché que...
Het spijt me te moeten horen dat ...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Envía cariños a X... y diles cuánto los extraño.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
X te envía muchos cariños.
... doet jou de groeten.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Saluda a X de mi parte.
Doe ... de groeten namens mij.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Espero saber de ti pronto.
Ik hoop snel van jou te horen.
Används när du vill få ett svarsbrev
Escríbeme pronto.
Schrijf me snel terug.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Escríbeme cuando...
Schrijf me snel terug wanneer ...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Escríbeme cuando tengas más información.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Cuídate / Cuídense
Het ga je goed.
Används när man skriver till familj och vänner
Te amo,
Ik hou van je.
Används när du skriver till din partner
Cariños,
Hartelijke groeten,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Cariños,
Met hartelijke groeten,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Cariños,
Groeten,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Mis mejores deseos,
Groeten,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Con todo mi amor,
Liefs,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Con todo mi amor,
Liefs,
Informellt, används när du skriver till din familj
Con amor,
Liefs,
Informellt, används när du skriver till din familj