Koreanska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Sra. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Querido Juan:
소연이에게
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Mamá / Papá:
부모님께,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Querido tío José:
삼촌께
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Hola Juan:
안녕 현주야!
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Hola Juan:
야 미영아,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Juan:
미영,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Querido:
내 사랑에게,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Mi amor:
내가 제일 사랑하는 ... 에게
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Amado Juan:
사랑하는 현정씨
Informellt, används när man adresserar en partner
Gracias por su / tu carta.
편지 주셔서 감사합니다.
Används när du svarar på korrespondens
Fue un placer escuchar de ti / usted.
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Används när du svarar på korrespondens
Disculpa que no te haya escrito desde hace tanto...
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Ha pasado tanto tiempo desde nuestro último contacto.
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Escribo para decirle / decirte que...
말해줄게 있어서 편지를 써요.
Används när du har viktiga nyheter
¿Tienes / Tiene planes para... ?
...관련 계획이 있나요?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Muchas gracias por enviar / invitar / adjuntar...
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Estoy muy agradecido(a) por hacerme saber / ofrecerme / escribirme
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Fue un bello gesto de tu / su parte haberme escrito / invitado / enviado
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Me complace anunciar que...
...을 알려주게 되어 기뻐.
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Estoy encantado(a) de escuchar que...
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
Siento informarte que...
...를 알려주게 되어 유감이야.
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Lamenté mucho cuando escuché que...
... 소식을 들으니 참 유감이야.
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Envía cariños a X... y diles cuánto los extraño.
... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
X te envía muchos cariños.
...도 안부를 물으십니다.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Saluda a X de mi parte.
...께도 안부 전해 주십시오.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Espero saber de ti pronto.
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
Används när du vill få ett svarsbrev
Escríbeme pronto.
빨리 답장 주세요.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Escríbeme cuando...
... 이면 답장을 주세요.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Escríbeme cuando tengas más información.
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Cuídate / Cuídense
건강히 지내세요.
Används när man skriver till familj och vänner
Te amo,
사랑합니다.
Används när du skriver till din partner
Cariños,
그리운 마음 담아 ... 가.
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Cariños,
그리운 마음 담아 ... 드림
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Cariños,
감사하며, ... 드림
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Mis mejores deseos,
... 드림 (보냄)
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Con todo mi amor,
사랑을 보내며, ... 드림
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Con todo mi amor,
사랑과 함께 보냅니다.
Informellt, används när du skriver till din familj
Con amor,
사랑하는 마음으로,
Informellt, används när du skriver till din familj