Kinesiska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Sra. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Querido Juan:
亲爱的约翰,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Mamá / Papá:
亲爱的妈妈/爸爸,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Querido tío José:
亲爱的Jerome叔叔,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Hola Juan:
你好,约翰,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Hola Juan:
嘿,约翰,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Juan:
约翰,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Querido:
我亲爱的,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Mi amor:
我最亲爱的,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Amado Juan:
最亲爱的约翰,
Informellt, används när man adresserar en partner
Gracias por su / tu carta.
谢谢您的来信。
Används när du svarar på korrespondens
Fue un placer escuchar de ti / usted.
很高兴再次收到您的来信。
Används när du svarar på korrespondens
Disculpa que no te haya escrito desde hace tanto...
对不起,这么久没有给你写信。
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Ha pasado tanto tiempo desde nuestro último contacto.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Escribo para decirle / decirte que...
我给您写信是为了告诉您...
Används när du har viktiga nyheter
¿Tienes / Tiene planes para... ?
你有没有...的计划?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Muchas gracias por enviar / invitar / adjuntar...
非常感谢发送/邀请/附上...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Estoy muy agradecido(a) por hacerme saber / ofrecerme / escribirme
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Fue un bello gesto de tu / su parte haberme escrito / invitado / enviado
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Me complace anunciar que...
很高兴宣布...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Estoy encantado(a) de escuchar que...
听到...我非常高兴
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
Siento informarte que...
很遗憾地告诉你们...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Lamenté mucho cuando escuché que...
听到...很遗憾
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Envía cariños a X... y diles cuánto los extraño.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
X te envía muchos cariños.
...致上他/她的祝福。
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Saluda a X de mi parte.
代我向...问好。
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Espero saber de ti pronto.
我期待着尽快能收到您的回复。
Används när du vill få ett svarsbrev
Escríbeme pronto.
尽快回复。
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Escríbeme cuando...
当...,请回复
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Escríbeme cuando tengas más información.
如果你有更多消息时,请发送给我。
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Cuídate / Cuídense
保重。
Används när man skriver till familj och vänner
Te amo,
我爱你。
Används när du skriver till din partner
Cariños,
衷心的祝福,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Cariños,
致以最衷心的祝福,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Cariños,
最衷心的问候,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Mis mejores deseos,
一切顺利,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Con todo mi amor,
致以我的祝福,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Con todo mi amor,
衷心祝福,
Informellt, används när du skriver till din familj
Con amor,
衷心祝福,
Informellt, används när du skriver till din familj