Japanska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Sra. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Querido Juan:
佐藤君へ
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Mamá / Papá:
お母さんへ/お父さんへ
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Querido tío José:
太郎おじさんへ
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Hola Juan:
佐藤君へ
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Hola Juan:
太郎くんへ
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Juan:
太郎くんへ
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Querido:
太郎へ
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Mi amor:
太郎へ
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Amado Juan:
太郎へ
Informellt, används när man adresserar en partner
Gracias por su / tu carta.
お手紙ありがとう。
Används när du svarar på korrespondens
Fue un placer escuchar de ti / usted.
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Används när du svarar på korrespondens
Disculpa que no te haya escrito desde hace tanto...
長い間連絡してなくてごめんね。
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Ha pasado tanto tiempo desde nuestro último contacto.
しばらく連絡を取ってなかったね。
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Escribo para decirle / decirte que...
・・・・をお知らせします。
Används när du har viktiga nyheter
¿Tienes / Tiene planes para... ?
・・・・に何か予定はありますか?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Muchas gracias por enviar / invitar / adjuntar...
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Estoy muy agradecido(a) por hacerme saber / ofrecerme / escribirme
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Fue un bello gesto de tu / su parte haberme escrito / invitado / enviado
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Me complace anunciar que...
・・・・を報告します。
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Estoy encantado(a) de escuchar que...
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
Siento informarte que...
残念だけど・・・・をお知らせます。
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Lamenté mucho cuando escuché que...
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Envía cariños a X... y diles cuánto los extraño.
・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
X te envía muchos cariños.
・・・・がよろしく言っていました。
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Saluda a X de mi parte.
・・・・によろしく言っておいてね。
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Espero saber de ti pronto.
お返事を待っています。
Används när du vill få ett svarsbrev
Escríbeme pronto.
はやく返事を書いてね。
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Escríbeme cuando...
・・・・の時は連絡してください。
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Escríbeme cuando tengas más información.
なにか報告があったらまた教えてください。
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Cuídate / Cuídense
元気でね
Används när man skriver till familj och vänner
Te amo,
好きだよ
Används när du skriver till din partner
Cariños,
じゃあね
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Cariños,
じゃあね
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Cariños,
またね
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Mis mejores deseos,
元気でね
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Con todo mi amor,
元気でね
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Con todo mi amor,
元気でね
Informellt, används när du skriver till din familj
Con amor,
体に気をつけてね
Informellt, används när du skriver till din familj