Italienska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Sra. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Querido Juan:
Caro Luca,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Mamá / Papá:
Cari mamma e papà,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Querido tío José:
Caro zio Flavio,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Hola Juan:
Ciao Matteo,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Hola Juan:
Ciao Matty!
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Juan:
Luca,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Querido:
Tesoro,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Mi amor:
Amore,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Amado Juan:
Amore mio,
Informellt, används när man adresserar en partner
Gracias por su / tu carta.
Grazie per avermi scritto.
Används när du svarar på korrespondens
Fue un placer escuchar de ti / usted.
Che bello sentirti!
Används när du svarar på korrespondens
Disculpa que no te haya escrito desde hace tanto...
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Ha pasado tanto tiempo desde nuestro último contacto.
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Escribo para decirle / decirte que...
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Används när du har viktiga nyheter
¿Tienes / Tiene planes para... ?
Hai già dei piani per...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Muchas gracias por enviar / invitar / adjuntar...
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Estoy muy agradecido(a) por hacerme saber / ofrecerme / escribirme
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Fue un bello gesto de tu / su parte haberme escrito / invitado / enviado
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Me complace anunciar que...
Sono felice di annunciarti che...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Estoy encantado(a) de escuchar que...
Sono davvero felice di sapere che...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
Siento informarte que...
Mi dispiace molto doverti dire che...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Lamenté mucho cuando escuché que...
Mi dispiace sapere che...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Envía cariños a X... y diles cuánto los extraño.
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
X te envía muchos cariños.
...ti manda i suoi saluti.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Saluda a X de mi parte.
Salutami...
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Espero saber de ti pronto.
Spero di avere presto tue notizie.
Används när du vill få ett svarsbrev
Escríbeme pronto.
Rispondimi presto.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Escríbeme cuando...
Rispondimi non appena...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Escríbeme cuando tengas más información.
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Cuídate / Cuídense
Stammi bene.
Används när man skriver till familj och vänner
Te amo,
Ti amo.
Används när du skriver till din partner
Cariños,
I migliori auguri
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Cariños,
Con i migliori auguri
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Cariños,
Cari saluti
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Mis mejores deseos,
Tante belle cose
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Con todo mi amor,
Con tanto amore
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Con todo mi amor,
Tanti cari saluti
Informellt, används när du skriver till din familj
Con amor,
Con affetto,
Informellt, används när du skriver till din familj