Franska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Sra. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Querido Juan:
Cher Benjamin,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Mamá / Papá:
Chère Maman / Cher Papa,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Querido tío José:
Cher Oncle Jeremy,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Hola Juan:
Salut Sylvain,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Hola Juan:
Coucou Daniel,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Juan:
Victor,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Querido:
Mon chéri / Ma chérie,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Mi amor:
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Amado Juan:
Mon très cher Christophe,
Informellt, används när man adresserar en partner
Gracias por su / tu carta.
Merci pour votre lettre.
Används när du svarar på korrespondens
Fue un placer escuchar de ti / usted.
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
Används när du svarar på korrespondens
Disculpa que no te haya escrito desde hace tanto...
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Ha pasado tanto tiempo desde nuestro último contacto.
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Escribo para decirle / decirte que...
Je t'écris pour te dire que...
Används när du har viktiga nyheter
¿Tienes / Tiene planes para... ?
As-tu prévu quelque chose pour...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Muchas gracias por enviar / invitar / adjuntar...
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Estoy muy agradecido(a) por hacerme saber / ofrecerme / escribirme
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Fue un bello gesto de tu / su parte haberme escrito / invitado / enviado
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Me complace anunciar que...
J'ai la joie de vous annoncer que...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Estoy encantado(a) de escuchar que...
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
Siento informarte que...
J'ai le regret de vous informer que...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Lamenté mucho cuando escuché que...
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Envía cariños a X... y diles cuánto los extraño.
Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
X te envía muchos cariños.
...envoie ses salutations.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Saluda a X de mi parte.
Dis bonjour à... de ma part.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Espero saber de ti pronto.
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
Används när du vill få ett svarsbrev
Escríbeme pronto.
Écris-moi vite.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Escríbeme cuando...
Écris-moi quand...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Escríbeme cuando tengas más información.
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Cuídate / Cuídense
Prends soin de toi.
Används när man skriver till familj och vänner
Te amo,
Je t'aime.
Används när du skriver till din partner
Cariños,
Tous mes vœux,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Cariños,
Amitiés,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Cariños,
Amicalement,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Mis mejores deseos,
Bien à vous/toi,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Con todo mi amor,
Tendrement,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Con todo mi amor,
Bises,
Informellt, används när du skriver till din familj
Con amor,
Bisous,
Informellt, används när du skriver till din familj