Engelska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Sra. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Querido Juan:
Dear John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Mamá / Papá:
Dear Mum / Dad,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Querido tío José:
Dear Uncle Jerome,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Hola Juan:
Hello John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Hola Juan:
Hey John,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Juan:
John,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Querido:
My Dear,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Mi amor:
My Dearest,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Amado Juan:
Dearest John,
Informellt, används när man adresserar en partner
Gracias por su / tu carta.
Thank you for your letter.
Används när du svarar på korrespondens
Fue un placer escuchar de ti / usted.
It was good to hear from you again.
Används när du svarar på korrespondens
Disculpa que no te haya escrito desde hace tanto...
I am very sorry I haven't written for so long.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Ha pasado tanto tiempo desde nuestro último contacto.
It's such a long time since we had any contact.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Escribo para decirle / decirte que...
I am writing to tell you that…
Används när du har viktiga nyheter
¿Tienes / Tiene planes para... ?
Have you made any plans for…?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Muchas gracias por enviar / invitar / adjuntar...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Estoy muy agradecido(a) por hacerme saber / ofrecerme / escribirme
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Fue un bello gesto de tu / su parte haberme escrito / invitado / enviado
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Me complace anunciar que...
I am delighted to announce that…
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Estoy encantado(a) de escuchar que...
I was delighted to hear that…
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
Siento informarte que...
I am sorry to inform you that…
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Lamenté mucho cuando escuché que...
I was so sorry to hear that…
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Envía cariños a X... y diles cuánto los extraño.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
X te envía muchos cariños.
…sends his / her love.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Saluda a X de mi parte.
Say hello to…for me.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Espero saber de ti pronto.
I look forward to hearing from you soon.
Används när du vill få ett svarsbrev
Escríbeme pronto.
Write back soon.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Escríbeme cuando...
Do write back when…
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Escríbeme cuando tengas más información.
Send me news, when you know anything more.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Cuídate / Cuídense
Take care.
Används när man skriver till familj och vänner
Te amo,
I love you.
Används när du skriver till din partner
Cariños,
Best wishes,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Cariños,
With best wishes,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Cariños,
Kindest regards,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Mis mejores deseos,
All the best,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Con todo mi amor,
All my love,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Con todo mi amor,
Lots of love,
Informellt, används när du skriver till din familj
Con amor,
Much love,
Informellt, används när du skriver till din familj