Thailändska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
นาย N. Summerbee
ถนนหลัก 335
New York NY 92926
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
คุณ Jeremy Rhodes
ถนนเลขที่212 ถนนSilverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
คุณ Adam Smith
เลขถนน 8 ถนน Crossfield
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
คุณ Sally Davies
เลขถนน155 ถนนMountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
คุณ Celia Jones
เลขที่ถนน47 ถนนHerbert
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
ถนน Alex Marshall
ถนนเลขที่ 745 ถนน King
West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Дорогой Иван,
เรียน จอห์น
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Дорогая мама/папа
เรียนคุณพ่อ/คุณแม่
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Дорогой дядя Петя,
เรียนคุณลุง เจอโรม
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Привет, Иван,
สวัสดีค่ะ/ครับ คุณจอห์น
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Здорово, Иван,
ว่าไง จอห์น
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Иван,
จอห์น
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Любимый (ая),
ที่รักของฉัน
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Дорогой мой...
สุดที่รักของฉัน
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Милый Иван,
ถึงจอห์นสุดที่รัก
Informellt, används när man adresserar en partner
Спасибо за письмо.
ขอบคุณสำหรับจดหมายของคุณ
Används när du svarar på korrespondens
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่คุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Används när du svarar på korrespondens
Извини, что так долго не писал(а)
ฉันต้องขอโทษคุณมากที่ไม่ได้ติดต่อคุณมาเป็นระยะเวลานาน
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Мы так давно не общались
มันเป็นเวลานานมากที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Пишу вам, чтобы сообщить, что...
ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
Används när du har viktiga nyheter
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
คุณมีแผนสำหรับ...แล้วหรือยัง?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
ขอบคุณมากสำหรับการส่ง/เชิญชวน/แนบมา...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
ฉันรู้สึกดีใจมากที่คุณบอกให้ฉันทราบ/เอื้อ/เขียนถึงฉัน
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
มันเป็นเรื่องดีอย่างมากที่คุณเขียน/เชิญชวน/ส่ง...มาให้ฉัน
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
С удовольствием сообщаю, что...
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่จะประกาศว่า...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Я был рад услышать, что...
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
К сожалению, должен вам сообщить, что...
ฉันขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Я так сожалею о...
ฉันต้องขอแสดงความเสียใจที่ได้ยินว่า...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
ส่งความรักของฉันให้แก่...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
... тоже шлет привет.
...ส่งความรักของเขาและเธอมาให้คุณ
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Передай ... привет от меня.
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Надеюсь на скорый ответ.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Används när du vill få ett svarsbrev
Ответь как можно скорее
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Напиши, если/когда...
กรุณาติดต่อกลับมาเมื่อ...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
กรุณาส่งข่าวคราวมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Береги себя.
ดูแลตัวเองดีๆนะ
Används när man skriver till familj och vänner
Я тебя люблю.
ฉันรักคุณ
Används när du skriver till din partner
С наилучшими пожеланиями
ขอให้โชคดี
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
С наилучшими пожеланиями,
ขอให้โชคดี
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
С уважением..
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Всего наилучшего,
โชคดี
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
С любовью,
ด้วยความรักยิ่ง
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Я вас люблю,
ด้วยความรักอย่างยิ่ง
Informellt, används när du skriver till din familj
Люблю,
รักอย่างมาก
Informellt, används när du skriver till din familj