Spanska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Sra. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Дорогой Иван,
Querido Juan:
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Дорогая мама/папа
Mamá / Papá:
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Дорогой дядя Петя,
Querido tío José:
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Привет, Иван,
Hola Juan:
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Здорово, Иван,
Hola Juan:
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Иван,
Juan:
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Любимый (ая),
Querido:
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Дорогой мой...
Mi amor:
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Милый Иван,
Amado Juan:
Informellt, används när man adresserar en partner
Спасибо за письмо.
Gracias por su / tu carta.
Används när du svarar på korrespondens
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
Fue un placer escuchar de ti / usted.
Används när du svarar på korrespondens
Извини, что так долго не писал(а)
Disculpa que no te haya escrito desde hace tanto...
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Мы так давно не общались
Ha pasado tanto tiempo desde nuestro último contacto.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Escribo para decirle / decirte que...
Används när du har viktiga nyheter
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
¿Tienes / Tiene planes para... ?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Muchas gracias por enviar / invitar / adjuntar...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Estoy muy agradecido(a) por hacerme saber / ofrecerme / escribirme
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Fue un bello gesto de tu / su parte haberme escrito / invitado / enviado
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
С удовольствием сообщаю, что...
Me complace anunciar que...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Я был рад услышать, что...
Estoy encantado(a) de escuchar que...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
К сожалению, должен вам сообщить, что...
Siento informarte que...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Я так сожалею о...
Lamenté mucho cuando escuché que...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Envía cariños a X... y diles cuánto los extraño.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
... тоже шлет привет.
X te envía muchos cariños.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Передай ... привет от меня.
Saluda a X de mi parte.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Надеюсь на скорый ответ.
Espero saber de ti pronto.
Används när du vill få ett svarsbrev
Ответь как можно скорее
Escríbeme pronto.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Напиши, если/когда...
Escríbeme cuando...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Escríbeme cuando tengas más información.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Береги себя.
Cuídate / Cuídense
Används när man skriver till familj och vänner
Я тебя люблю.
Te amo,
Används när du skriver till din partner
С наилучшими пожеланиями
Cariños,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
С наилучшими пожеланиями,
Cariños,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
С уважением..
Cariños,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Всего наилучшего,
Mis mejores deseos,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
С любовью,
Con todo mi amor,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Я вас люблю,
Con todo mi amor,
Informellt, används när du skriver till din familj
Люблю,
Con amor,
Informellt, används när du skriver till din familj