Portugisiska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Sr. Vítor Silva
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista BA
45025-440
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Дорогой Иван,
Querido Vítor,
Querida Maria,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Дорогая мама/папа
Querida Mãe,
Querido Pai,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Дорогой дядя Петя,
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Привет, Иван,
Olá Vítor,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Здорово, Иван,
Oi Vítor,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Иван,
Vítor,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Любимый (ая),
Meu querido,
Minha querida,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Дорогой мой...
Meu amado,
Minha amada,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Милый Иван,
Amado Vítor,
Amada Maria,
Informellt, används när man adresserar en partner
Спасибо за письмо.
Obrigado por sua carta.
Används när du svarar på korrespondens
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
Foi bom ter notícias suas novamente.
Används när du svarar på korrespondens
Извини, что так долго не писал(а)
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Мы так давно не общались
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Escrevo-lhe para dizer que ...
Används när du har viktiga nyheter
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Você já fez planos para ...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Sou muito grato a você por me avisar / oferecer / escrever...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
С удовольствием сообщаю, что...
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Я был рад услышать, что...
Fiquei satisfeito ao saber que ...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
К сожалению, должен вам сообщить, что...
Lamento informá-lo que ...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Я так сожалею о...
Fiquei tão triste ao saber que ...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
... тоже шлет привет.
...manda lembranças.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Передай ... привет от меня.
Diga olá para ... por mim.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Надеюсь на скорый ответ.
Espero ter notícias suas em breve.
Används när du vill få ett svarsbrev
Ответь как можно скорее
Escreva novamente em breve.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Напиши, если/когда...
Escreva de volta quando...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Береги себя.
Cuide-se.
Används när man skriver till familj och vänner
Я тебя люблю.
Eu te amo.
Används när du skriver till din partner
С наилучшими пожеланиями
Abraços,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
С наилучшими пожеланиями,
Com carinho,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
С уважением..
Com carinho,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Всего наилучшего,
Tudo de bom,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
С любовью,
Com todo meu amor,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Я вас люблю,
Com muito amor,
Informellt, används när du skriver till din familj
Люблю,
Com muito amor,
Informellt, används när du skriver till din familj