Nederländska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Дорогой Иван,
Beste Jan
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Дорогая мама/папа
Beste mama / papa
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Дорогой дядя Петя,
Beste oom Jeroen
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Привет, Иван,
Hallo Jan
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Здорово, Иван,
Hoi Jan
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Иван,
Jan
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Любимый (ая),
Lieve ...
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Дорогой мой...
Liefste ...
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Милый Иван,
Lieve Jan
Informellt, används när man adresserar en partner
Спасибо за письмо.
Hartelijk dank voor jouw brief.
Används när du svarar på korrespondens
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Används när du svarar på korrespondens
Извини, что так долго не писал(а)
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Мы так давно не общались
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Används när du har viktiga nyheter
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Heb je al plannen voor ...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
С удовольствием сообщаю, что...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Я был рад услышать, что...
Ik was erg blij om te horen dat ...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
К сожалению, должен вам сообщить, что...
Helaas moet ik je melden dat ...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Я так сожалею о...
Het spijt me te moeten horen dat ...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
... тоже шлет привет.
... doet jou de groeten.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Передай ... привет от меня.
Doe ... de groeten namens mij.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Надеюсь на скорый ответ.
Ik hoop snel van jou te horen.
Används när du vill få ett svarsbrev
Ответь как можно скорее
Schrijf me snel terug.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Напиши, если/когда...
Schrijf me snel terug wanneer ...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Береги себя.
Het ga je goed.
Används när man skriver till familj och vänner
Я тебя люблю.
Ik hou van je.
Används när du skriver till din partner
С наилучшими пожеланиями
Hartelijke groeten,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
С наилучшими пожеланиями,
Met hartelijke groeten,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
С уважением..
Groeten,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Всего наилучшего,
Groeten,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
С любовью,
Liefs,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Я вас люблю,
Liefs,
Informellt, används när du skriver till din familj
Люблю,
Liefs,
Informellt, används när du skriver till din familj